Eise Eisinga­straat 17

Straat:Eise Eisingastraat
Huisnummer:17
Toevoeging:
Kadasters:A 220
1713:Tweede Noord 52
1808:Tweede Noord 56
1885:Tweede Noord 88
1908:Tweede Noord 88
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Eise Eisingastraat 17
Eise Eisingastraat 17
Kadasternummer: A220
Datering: 30-9-2020
Fotograaf: Foeke Venema
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00324
Eise Eisingastraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Eise Eisingastraat 13-21
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00035
Eise Eisingastraat met rechts de Groenmarkt
Eise Eisingastraat 17-21
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00409
achterzijde van A-02-02-00409 Eise Eisingastraat met rechts de Groenmarkt
Eise Eisingastraat 17-21
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00410
Eise Eisingastraat 16, 17 en 18 )Kruideniers winkel van De Haas. Bord van Hero nog aan de gevel. Huis daarnaast woonde Pierke de Vries. Rechts huis met erker huis dr. Vennema. (Opdracht J.W. Lunter, archietekt N.J.Adema
Eise Eisingastraat 16-18
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00182
Eise Eisingastraat met de garage van Pierke de Vries, later verhuist naar de Leeuwarderweg.
Eise Eisingastraat 14,15,16,17,18
Datering: 1962
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 81916
Identificatienummer: A-08-02-00330
Op 20 juni 1860 ging het mis bij bakker Gabe Radersma. De nachtwacht ontdekte vuur in de bakkerij. De twee knechten die alles kwijt raakten waren Petrus van den Bosch uit Drachten en en Sieds Hof uit Irnsum. Het pand, op foto tweede van links achter de boom, werd weer opgebouwd en in 1913 gesloopt om plaats te maken voor een markant huis van Johannes Wilhelmus Lunter. Later heeft dokter Fennema er jaren gewoond. Nummer 19 is de boekhandel van Cornelis Westerbaan.
Eise Eisingastraat 17,18,19,20
Datering: 1911
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00349
Tweede Wereldoorlog: Tijdens de 2e wereld Oorlog veroorzaakten brisantbommen op 25 april 1942 schade in de tuin van 17 of 18?
Eise Eisingastraat 17,18
Datering: 25-04-1942
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00418
Tweede Wereldoorlog: Tijdens de 2e wereld Oorlog veroorzaakten brisantbommen op 25 april 1942 schade in de tuin van nummer 16. Het deel dat in puin ligt was de bijkeuken van nr 16, die heeft de fam de Haas op 19-06-1942 herbouwd (er zit een gevelsteen in met die datum). Het witte pand is ook verbonden aan dit huis, het behoort hierbij en ligt achter huisnummer 17.
Eise Eisingastraat 17,18
Datering: 25-04-1942
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00419
Foto vanaf de Martinkerk met zicht naar Arkens
Eise Eisingastraat 16,17,18,19
Bron: Gemeente Waadhoeke
Identificatienummer: A-07-01-00098
Eise Eisingastraat in de (waarschijnlijk 1979) winter.
Eise Eisingastraat 16,17,18,19
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00340
F2 feesten: 750 jaar stadsrechten voor Franeker. Er stond een tent op het Sjûkelân tijdens de zakenbeurs. Twee dames bij het bruggetje bij de Kerksteeg
Eise Eisingastraat 17,18,19,20
Datering: 30-08-1949
Fotograaf: Hommema
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-05037
Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 15,16,17,18,19,20,21,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00897
Eise Eisingastraat met op nummer 18 nog het pand in oude staat.
Eise Eisingastraat 17,18,19
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00898
Eise Eisingastraat aan de voorzijde gezien, en de Zilverstraat aan de achterzijde op de voorgrond. Foto is genomen vanaf de Martinkerk.
Eise Eisingastraat 15,16,17,18,19,20,21
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01008
Eise Eisingastraat met rechts de Groenmarkt.
Eise Eisingastraat 7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01010
Eise Eisingastraat met rechts de Groenmarkt.
Eise Eisingastraat 7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01011
Eise Eisingastraat met rechts de Groenmarkt ( Kleur ).
Eise Eisingastraat 7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01012
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Smid)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00208
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Potenbakker Joop)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00209
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Smid)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00213
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Smid)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00214
Koets waarschijnlijk op de Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00357
Overzicht van de Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00423
Overzicht van Eise Eisingastraat met rechts de Groenmarkt
Eise Eisingastraat
Datering: 1935
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02378
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1988
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00112
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1988
Identificatienummer: A-19-02-00113
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1988
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00114
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00115
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00116
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00117
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00118
Eise Eisingastraat
Datering: Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00119
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00120
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00121

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :