Eise Eisinga­straat 6

Straat:Eise Eisingastraat
Huisnummer:6
Toevoeging:
Kadaster:A 202
1713:Tweede Noord 42
1808:Tweede Noord 46
1885:Tweede Noord 76
1908:Tweede Noord 76
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Factuur voor het te pas maken van 2 sleutels van C. Hoekstra, ijzerwaren
Eise Eisingastraat 6
Kadasternummer: A202
Datering: 18-07-1937
Bron: Herre Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00156
Eise Eisingastraat vanaf van Balen koffiebranderij
Eise Eisingastraat 2-8
Datering: 7-7-1908
Identificatienummer: A-06-01-00009
Eise Eisingastraat 4,5: (Juwelier Wielinga) en 6: (Sporthuis Seerden). Pand van Staalstra is met hout dicht gespijkerd. Hiernaast juwelier en horlogerie van fa. D.Wielinga. Broer van Piet Wielinga van de Voorstraat. Piet Wielinga heeft ook een tijd achter in de Tuinen gewoond, in het huis van Hilwerda. Tijdens een borrel in een café heeft hij het verkocht. De volgende dag is Hilwerda bij hem gekomen met de vraag of hij het pand echt had gekocht. Naast Wielinga de winkel van sporthuis Louw Seerden. Zoon Henk is later naar de Dijkstraat gegaan en heeft daar een sportzaak gehad. (Sporthuis Seerden) Later failliet gegaan. Daarnaast de ijzerhandel van Regts,die later naar het industrieterrein is verhuisd. Rechts gedeeltelijk zichtbaar meubelzaak De Tijd van Jelle van der Wal. Is hierna naar de Voorstraat gegaan. Winkel is later overgenomen door zijn zoon. Ook heeft deze in de Waagstraat in het vroegere pand van Kempenaar opslagruimte. Intussen verhuisd naar Leeuwarden.
Eise Eisingastraat 4-6
Identificatienummer: A-08-01-00176
Eise Eisingastraat 3, 4, 5: (Juwelier Wielinga) en 6: (Sporthuis Seerden) Naast het planetarium het pand van Staalstra, dat is dicht gespijkerd. Staalstra heeft hier een viszaak in gehad. Pand is aangekocht door de Rabo- bank. Wilde het pand niet verlaten. Bank bood hem f 4000.- Iedere week verminderd met f 1000.-. Na ruim 4 weken is het pand ontruimd door een deurwaarder. Ontving geen geld meer. Onder grote belangstelling van het publiek is het pand ontruimd. Complete inboedel is op de walkant gezet, waar het een tijdje is blijven staan. Hiernaast juwelier en horlogerie fa.D. Wielinga. Broer van Piet Wielinga van de Voorstraat. Piet Wielinga heeft ook een tijd achter in de Tuinen gewoond. In het huis van Hilwerda. Tijdens een borrel in een cafe‚ heeft hij het verkocht. De volgende dag is Hilwerda bij hem gekomen met de vraag of hij het pand echt had gekocht. Naast Wielinga de winkel van sporthuis Lou Seerden. Zoon Henk is later naar de Dijkstraat gegaan en heeft daar een sportzaak gehad. (Sporthuis Seerden). Daarnaast de ijzerhandel van Regts, later naar het industrie terrein verhuisd. Rechts gedeeltelijk zichtbaar de meubelzaak De Tijd van Jelle van der Wal. Is hierna naar de Voorstraat gegaan. Winkel is later overgenomen door zijn zoon. Ook heeft deze in de Waagstraat in het voormalige pand van Kempenaar opslagruimte. Intussen verhuisd naar Leeuwarden.
Eise Eisingastraat 3-7
Fotograaf: J.Heitman - de Groot.
Identificatienummer: A-08-01-00177
Eise Eisingastraat 3, 4, 5: (Juwelier Wielinga) en 6: (Sporthuis Seerden) Naast het planetarium het pand van Staalstra, dat met hout is dicht gespijkerd. Hiernaast juwelier en horlogerie fa. D.Wielinga. Broer van Piet Wielinga van de Voorstraat. Piet Wielinga heeft ook een tijd achter in de Tuinen gewoond. In het huis van Hilwerda. Tijdens een borrel in een café‚ heeft hij het verkocht .De volgende dag is Hilwerda bij hem gekomen met de vraag of hij het pand echt had gekocht. Naast Wielinga de winkel van sporthuis Lou Seerden. Zoon Henk is later naar de Dijkstraat gegaan en heeft daar een sportzaak gehad. (Sporthuis Seerden) Later failliet gegaan. Daarnaast de ijzerhandel van Regts, later verhuisd naar het industrie terrein. Rechts gedeeltelijk zichtbaar de meubelzaak De Tijd van Jelle van der Wal. Is hierna naar de Voorstraat gegaan. Winkel is later overgenomen door zijn zoon. Ook heeft deze in de Waagstraat in het voormalige pand van Kempenaar opslagruimte. Intussen verhuisd naar Leeuwarden.
Eise Eisingastraat 3-7
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Identificatienummer: A-08-01-00179
Met het Planetarium en rechts Sporthuis Seerden.
Eise Eisingastraat 3,4,5,6
Datering: 1967
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00050
De Eise Eisingastraat vanaf boven met het eerst huis van Sporthuis Seerden
Eise Eisingastraat 6,7,8,9
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00055
Eise Eisinga Planetarium vanaf het Stadhuis
Eise Eisingastraat 3,4,5,6,7
Datering: ca 1900
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00005
Eise Eisinga Planetarium met Rabobank vanaf het Stadhuis
Eise Eisingastraat 3,4,5,6,7
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00006
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Treintje maakt rondritjes door de stad
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00081
Eise Eisingastraat met Raiffeisenbank (later Rabobank)
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00032
Winter op de Groenmarkt/Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 6,7
Datering: 1910 - 1930
Fotograaf: Richtje Strubbe-Driebergen
Bron: Richtje Strubbe-Driebergen (Via Andries Tol)
Identificatienummer: A-19-01-00055
Op nummer 3 het Planetarium
Eise Eisingastraat 3,4,5,6,7
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00045
Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 6,7,8
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00345
eerste pand is de RABO bank, daarna Ijzerhandel Regts.
Eise Eisingastraat 6,7,8
Datering: 01-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211119
Identificatienummer: A-08-02-00361
Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 2,4,5,6,7
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00378
Eise Eisingastraat. Feest naar aanleiding van het 25 jarig jubileum van de kroning van Koningin Wilhelmina
Eise Eisingastraat 4,5,6,7
Datering: 1923
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00400
Eise Eisingastraat Feest naar aan leiding van het 25 jarig jubileum van de kroning van Koningin Wilhelmina
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 1923
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00401
De professoren staan in het gelid voor de mars naar het Sjûkelân tijdens de Agrarische dagen van 1974. Met o.a Watse Hiddema en Henk Offinga.
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 00-09-1974
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00450
Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. Hier is de optocht op de Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 12-09-1923
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05401
Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. Hier is de optocht op de Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 5,6
Datering: 12-9-1923
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05403
Eise Eisingastraat 4,5,6
Eise Eisingastraat 4,5,6
Kadasternummer: A200, A201, A202
Datering: 6-2-2023
Bron: Jelmer Miedema
Identificatienummer: A-19-03-00484
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Smid)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00208
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Potenbakker Joop)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00209
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Smid)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00213
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Smid)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00214
Koets waarschijnlijk op de Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00357
Overzicht van de Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00423
Overzicht van Eise Eisingastraat met rechts de Groenmarkt
Eise Eisingastraat
Datering: 1935
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02378
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1988
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00112
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1988
Identificatienummer: A-19-02-00113
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1988
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00114
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00115
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00116
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00117
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00118
Eise Eisingastraat
Datering: Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00119
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00120
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00121

Inwoners

Eigenaars

Thanks!

Uw bijdrage betreft :