Eise Eisinga­straat 5

Straat:Eise Eisingastraat
Huisnummer:5
Toevoeging:
Kadasters:A 201
1713:Tweede Noord 41
1808:Tweede Noord 45
1885:Tweede Noord 75
1908:Tweede Noord 75
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Eise Eisingastraat 14. Juwelier Wielinga.
Eise Eisingastraat 5
Kadasternummer: A201
Datering: 1978
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00138
Brillenkoker van de Firma D. Wielinga (Doekle Arjens)
Eise Eisingastraat 5
Kadasternummer: A201
Datering: 1882-1918
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00154
Eise Eisingastraat vanaf van Balen koffiebranderij
Eise Eisingastraat 2-8
Datering: 7-7-1908
Identificatienummer: A-06-01-00009
Eise Eisingastraat 4,5: (Juwelier Wielinga) en 6: (Sporthuis Seerden). Pand van Staalstra is met hout dicht gespijkerd. Hiernaast juwelier en horlogerie van fa. D.Wielinga. Broer van Piet Wielinga van de Voorstraat. Piet Wielinga heeft ook een tijd achter in de Tuinen gewoond, in het huis van Hilwerda. Tijdens een borrel in een café heeft hij het verkocht. De volgende dag is Hilwerda bij hem gekomen met de vraag of hij het pand echt had gekocht. Naast Wielinga de winkel van sporthuis Louw Seerden. Zoon Henk is later naar de Dijkstraat gegaan en heeft daar een sportzaak gehad. (Sporthuis Seerden) Later failliet gegaan. Daarnaast de ijzerhandel van Regts,die later naar het industrieterrein is verhuisd. Rechts gedeeltelijk zichtbaar meubelzaak De Tijd van Jelle van der Wal. Is hierna naar de Voorstraat gegaan. Winkel is later overgenomen door zijn zoon. Ook heeft deze in de Waagstraat in het vroegere pand van Kempenaar opslagruimte. Intussen verhuisd naar Leeuwarden.
Eise Eisingastraat 4-6
Identificatienummer: A-08-01-00176
Eise Eisingastraat 3, 4, 5: (Juwelier Wielinga) en 6: (Sporthuis Seerden) Naast het planetarium het pand van Staalstra, dat is dicht gespijkerd. Staalstra heeft hier een viszaak in gehad. Pand is aangekocht door de Rabo- bank. Wilde het pand niet verlaten. Bank bood hem f 4000.- Iedere week verminderd met f 1000.-. Na ruim 4 weken is het pand ontruimd door een deurwaarder. Ontving geen geld meer. Onder grote belangstelling van het publiek is het pand ontruimd. Complete inboedel is op de walkant gezet, waar het een tijdje is blijven staan. Hiernaast juwelier en horlogerie fa.D. Wielinga. Broer van Piet Wielinga van de Voorstraat. Piet Wielinga heeft ook een tijd achter in de Tuinen gewoond. In het huis van Hilwerda. Tijdens een borrel in een cafe‚ heeft hij het verkocht. De volgende dag is Hilwerda bij hem gekomen met de vraag of hij het pand echt had gekocht. Naast Wielinga de winkel van sporthuis Lou Seerden. Zoon Henk is later naar de Dijkstraat gegaan en heeft daar een sportzaak gehad. (Sporthuis Seerden). Daarnaast de ijzerhandel van Regts, later naar het industrie terrein verhuisd. Rechts gedeeltelijk zichtbaar de meubelzaak De Tijd van Jelle van der Wal. Is hierna naar de Voorstraat gegaan. Winkel is later overgenomen door zijn zoon. Ook heeft deze in de Waagstraat in het voormalige pand van Kempenaar opslagruimte. Intussen verhuisd naar Leeuwarden.
Eise Eisingastraat 3-7
Fotograaf: J.Heitman - de Groot.
Identificatienummer: A-08-01-00177
Eise Eisingastraat 3, 4, 5: (Juwelier Wielinga) en 6: (Sporthuis Seerden) Naast het planetarium het pand van Staalstra, dat met hout is dicht gespijkerd. Hiernaast juwelier en horlogerie fa. D.Wielinga. Broer van Piet Wielinga van de Voorstraat. Piet Wielinga heeft ook een tijd achter in de Tuinen gewoond. In het huis van Hilwerda. Tijdens een borrel in een café‚ heeft hij het verkocht .De volgende dag is Hilwerda bij hem gekomen met de vraag of hij het pand echt had gekocht. Naast Wielinga de winkel van sporthuis Lou Seerden. Zoon Henk is later naar de Dijkstraat gegaan en heeft daar een sportzaak gehad. (Sporthuis Seerden) Later failliet gegaan. Daarnaast de ijzerhandel van Regts, later verhuisd naar het industrie terrein. Rechts gedeeltelijk zichtbaar de meubelzaak De Tijd van Jelle van der Wal. Is hierna naar de Voorstraat gegaan. Winkel is later overgenomen door zijn zoon. Ook heeft deze in de Waagstraat in het voormalige pand van Kempenaar opslagruimte. Intussen verhuisd naar Leeuwarden.
Eise Eisingastraat 3-7
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Identificatienummer: A-08-01-00179
Met het Planetarium en rechts Sporthuis Seerden.
Eise Eisingastraat 3,4,5,6
Datering: 1967
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00050
Eise Eisingastraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Eise Eisingastraat 1,2,3,4,5,7,8,9,10
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00034
Eise Eisingastraat 3, 4, 5: (Juwelier Wielinga) Naast het Planetraium het pand van Staalstra is met hout dicht gespijkerd. Hiernaast de juwelier en horlogerie van Fa. D Wielinga. Broer van Piet Wielinga van de Voorstraat. Piet Wielinga heeft ook een tijd achter in de Tuinen gewoond. In het huis van Hilwerda. Tijdens een borrel in een café‚ heeft hij het verkocht. De volgende dag is Hilwerda bij hem gekomen met de vraag of hij het pand echt had gekocht. Naast Wielinga de winkel van sporthuis Lou Seerden. Zoon Henk is later naar de Dijkstraat gegaan en heeft daar een sportzaak gehad. (Sporthuis Seerden) Later failliet gegaan. Daarnaast de ijzerhandel van Regts, later verhuisd naar het industrie terrein. Rechts gedeeltelijk zichtbaar de meubelzaak De Tijd van Jelle van der Wal. Is hierna naar de Voorstraat gegaan. Winkel is later overgenomen door zijn zoon. Ook heeft deze in de Waagstraat in het voormalige pand van Kempenaar opslagruimte. Intussen verhuisd naar Leeuwarden. Hier is de koets te zien met de winnaars van de PC, op weg naar het kaatsen. Let eens op het verkeersbord: verboden voor loslopend vee.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Identificatienummer: A-08-01-00178
Eise Eisinga Planetarium met Rabobank vanaf het Stadhuis
Eise Eisingastraat 3,4,5,6,7
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00006
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Treintje maakt rondritjes door de stad
Eise Eisingastraat 4,5
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00075
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Treintje maakt rondritjes door de stad
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00081
Eise Eisingastraat met Raiffeisenbank (later Rabobank)
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00032
2,3,4,5
Eise Eisingastraat 2,3,4,5
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00372
Feest. Eise Eisingastraat. Feest naar aanleiding van het 25 jarig jubileum van de kroning van Koningin Wilhelmina.
Eise Eisingastraat 4,5,6,7
Datering: 1923
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00400
Feest. Eise Eisingastraat Feest naar aan leiding van het 25 jarig jubileum van de kroning van Koningin Wilhelmina.
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 1923
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00401
Feest. Optocht met muziek op de Eise Eisingastraat. Ter gelegenheid van 25 Jaar Koningin Wilhelmina.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Kadasternummer: A198/A200/A201
Datering: 01-09-1923
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00020
De professoren staan in het gelid voor de mars naar het Sjûkelân tijdens de Agrarische dagen van 1974. Met o.a Watse Hiddema en Henk Offinga.
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 00-09-1974
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00450
Feest. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Datering: 12-09-1923
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05336
Feest. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. Hier is de optocht op de Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 12-09-1923
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05401
Feest. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. Hier is de optocht op de Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 5,6
Datering: 12-09-1923
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05403
Eise Eisingastraat 4,5,6
Eise Eisingastraat 4,5,6
Kadasternummer: A200, A201, A202
Datering: 6-2-2023
Bron: Jelmer Miedema
Identificatienummer: A-19-03-00484
Eise Eisingastraat tijdens een optocht
Eise Eisingastraat 5,6,7
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00900
Eise Eisingastraat met schip.
Eise Eisingastraat 5,6,7
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00901
Eise Eisingastraat met Stadhuis.
Eise Eisingastraat 5,6,7
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00933
Het oude Stadhuis van Franeker (Raadhuis) vanaf de Martinkerk genomen. Rechts de Eise Eisingastraat.
Eise Eisingastraat 1,2,3,4,5,6,7
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01020
Feest. Eise Eisingastraat met een feestelijk optocht.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01023
Feest. Eise Eisingastraat met een feestelijk optocht.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01024
Feest. Eise Eisingastraat met een feestelijk optocht
Eise Eisingastraat 3,4,5
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01025
Feest. Eise Eisingastraat met een feestelijk optocht
Eise Eisingastraat 3,4,5
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01026
Feest. Praalwagen tijdens een optocht. Er word Tennis uitgebeeld.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01084
Links het pand van Koffie en thee handelaar Van Balen, en daarnaast het planetarium van Eise Eisinga. Kinderen kijken naar de fotograaf.
Eise Eisingastraat 3,4,5,6,7,8
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01087
Eise Eisingastraat met rechts de Groenmarkt.
Eise Eisingastraat 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01092
Eise Eisingastraat.
Eise Eisingastraat 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01093
Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01094
Eise Eisingastraat.
Eise Eisingastraat 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01095
Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01096
Eise Eisingastraat.
Eise Eisingastraat 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01097
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Smid)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00208
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Potenbakker Joop)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00209
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Smid)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00213
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Smid)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00214
Koets waarschijnlijk op de Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00357
Overzicht van de Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00423
Overzicht van Eise Eisingastraat met rechts de Groenmarkt
Eise Eisingastraat
Datering: 1935
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02378
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1988
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00112
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1988
Identificatienummer: A-19-02-00113
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1988
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00114
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00115
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00116
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00117
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00118
Eise Eisingastraat
Datering: Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00119
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00120
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00121

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :