Sjaardema­straat 8

Straat:Sjaardemastraat
Huisnummer:8
Toevoeging:
Kadasters:A 143
1713:Tweede West 50
1808:Tweede West 51
1885:Tweede West 54
1908:Tweede West 50
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Hier op nummer 8 Tapijten en gordijnen van "Grutte Pier"
Sjaardemastraat 8
Datering: 1985
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00336
Het voormalige café "Hof van Holland"
Sjaardemastraat 8
Kadasternummer: A143
Datering: 1965
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01453
Sjaardemastraat 8
Sjaardemastraat 8
Kadasternummer: A143
Datering: 24-10-2021
Fotograaf: Hans Beertsen
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00556
Gasaansteker van Super de Boer Van Zuuk
Sjaardemastraat 8
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00286
Drank-wet vergunning: Een volledige vergunning voor Jan Postma. Deze is geldig voor Sjaardemastraat 8 (Hof van Holland), enwel voor de benedenvoorkamer van 76 m3. De vergunning is verleend op 04-11-1882, verlengd op 11-05-1905 en overgeschreven op 20-06-1925.
Sjaardemastraat 8
Datering: 04-11-1882
Bron: Gemeente Politie Franeker
Identificatienummer: A-07-03-00014
op 8 de supermarkt van Gielink.
Sjaardemastraat 8,10
Datering: 1981
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00335
Sjaerdemastraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Sjaardemastraat 2,4,6,8
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00128
Sjaardemastraat 6, 8 en 10. In het pand met zijn 6 mooie ramen was in het verleden het bekende café Hof van Holland gevestigd. Hier hielden ook regelmatig notarissen zitting bij verkoop van gebouwen en grond. Daarnaast waar het kleine later gebouwde schuur staat was de uitrit voor de koets van Fontein van de voorstraat. Huis links daarvan was het koetshuis. Hier woonde de tuinman en koetsier van Fontein. Tuinstra was zijn naam en man met lange witte baard.
Sjaardemastraat 6,8,10
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00355
Sjaardemastraat 2, 4, 6, en 8. in het midden het Café "Hof van Holland" waar bijna alle notarissen zitting hielden.
Sjaardemastraat 2,4,6,8
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00356
Sjaerdemastraat 2,4,6,8,10
Sjaardemastraat 2,4,6,8,10
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00029
Rechts is Voorstraat 82, de ijzerhandel van Pottinga.
Sjaardemastraat 8,10
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00362
Sjaardemastraat met de supermarkt van Gieling
Sjaardemastraat 2,4,6,8
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01455
Op nummer 8 de supermarkt van Gielink. let ook op de parkeermeters.
Sjaardemastraat 4,6,8,10
Datering: ca 1980
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00122
Sjaerdemastraat 4,6,8
Sjaardemastraat 4,6,8
Kadasternummer: A141/A143/A147a
Datering: 1981
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00504
Sjaerdemastraat 8 en (deels) 10. Supermarkt van Gielink
Sjaardemastraat 8,10
Kadasternummer: A143/A144
Datering: 1981
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00507
Een groep kinderen poseert aan de Sjaardemastraat Links de Gasfabriek.
Sjaardemastraat 3,5,10,8,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01155
Ockingahiem
Sjaardemastraat
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00321
Ockingahiem
Sjaardemastraat
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00322
Ockingahiem
Sjaardemastraat
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00323
Ockingahiem
Sjaardemastraat
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00324
Sjaardemastraat
Sjaardemastraat
Identificatienummer: A-08-01-00353
Twee auto's botsen op de hoek Sjaardemastraat en de Voorstraat
Sjaardemastraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01460

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :