Lijnbaan­straat 8 (1863 nummer 86a)

Straat:Lijnbaanstraat
Huisnummer:8
Toevoeging:1863 nummer 86a
Kadasters:A 1171
1713:
1808:
1885:Tweede Oost 173
1908:Tweede Oost 193
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Lijnbaanstraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Lijnbaanstraat 2,4,8
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00079
Ingang van het Hofje in de Lijnbaanstraat
Lijnbaanstraat
Datering: 1986
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00139
Lijnbaanstraat
Lijnbaanstraat
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00056
Lijnbaanstraat. Pand hoort bij Dijkstraat 11 de voormalige Bethelkerk. In de jaren 60 werd hier Zondagsschool gegeven van de Hervormde Kerk.
Lijnbaanstraat
Datering: 10-12-2018
Fotograaf: T. van der Geest
Bron: T. van der Geest
Identificatienummer: A-07-02-00024
Lijnbaanstraat, ingang Binnenhof, nr's 5 t.m. 15
Lijnbaanstraat
Datering: 1986
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00317

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :