Ytje Jarigs Draijer

Persoonsgegevens

FamilienaamDraijer
VoornaamYtje
PatroniemJarigs
Familierelatievrouw
Geboorte / doop23-03-1899, Tzummarum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst07-11-1924, Groenmarkt 10
Vertrek11-07-1928, Sneek
Overleden>1959
BijzonderhedenDochter van Jarig Draijer, arbeider, later veehandelaar, en Aaltje Dijkstra. Huwde op 29 juli 1922 te Sexbierum met Tjalling Strikwerda, koopman, later vertegenwoordiger, zoon van Haije Strikwerda, koopman, en Antje Jellesma.
Bijzonderheden
Dochter van Jarig Draijer, arbeider, later veehandelaar, en Aaltje Dijkstra. Huwde op 29 juli 1922 te Sexbierum met Tjalling Strikwerda, koopman, later vertegenwoordiger, zoon van Haije Strikwerda, koopman, en Antje Jellesma.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Strikwerda Tjalling (Hayes) hoofd 19-04-1898
Franeker
Stroo en Fourage handel Groenmarkt 10 07-11-1924 11-07-1928 Sneek 20-08-1959, Sneek
i
Draijer Ytje (Jarigs ) vrouw 23-03-1899
Tzummarum
Groenmarkt 10 07-11-1924 11-07-1928 Sneek >1959
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :