Ytje Jarigs Draijer

Persoonsgegevens

FamilienaamDraijer
VoornaamYtje
PatroniemJarigs
Familierelatievrouw
Geboorte / doop23-03-1899, Tzummarum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst16-08-1922, Tzummarum
Vertrek1923, Jan Bogtstrastraat 1
Overleden>1959
BijzonderhedenDochter van Jarig Draijer, arbeider, later veehandelaar, en Aaltje Dijkstra. Huwde op 29 juli 1922 te Sexbierum met Tjalling Strikwerda, koopman, later vertegenwoordiger, zoon van Haije Strikwerda, koopman, en Antje Jellesma.
Bijzonderheden
Dochter van Jarig Draijer, arbeider, later veehandelaar, en Aaltje Dijkstra. Huwde op 29 juli 1922 te Sexbierum met Tjalling Strikwerda, koopman, later vertegenwoordiger, zoon van Haije Strikwerda, koopman, en Antje Jellesma.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Strikwerda Tjalling (Hayes) hoofd 19-04-1898
Franeker
Stroo en Fourage handel Schilbanken 10 16-08-1922 1923 Jan
Bogtstrastraat 1
20-08-1959, Sneek
i
Draijer Ytje (Jarigs ) vrouw 23-03-1899
Tzummarum
Tzummarum 16-08-1922 1923Jan
Bogtstrastraat 1
>1959
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :