Ytje Gosses Offringa

Persoonsgegevens

FamilienaamOffringa
VoornaamYtje
PatroniemGosses
Familierelatievrouw
Geboorte / doop26-11-1876, Oosterwierum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk20-05-1899, Witmarsum
Beroep
Herkomst23-12-1909, Lollum
Vertrek10-03-1911, OV 49
Overleden27-07-1917, Franeker
BijzonderhedenYtje Offringa, dienstmeid, geboren te Oosterwierum, dochter van Gosse Wytses Offringa, arbeider, en Trijntje Hermanus van Zandbergen, wonende te Oosterwierum. Op 20-05-1899 te Witmarsum gehuwd met Doede Cornelis Bruinsma, Schipper. Zoon van Cornelis Bruinsma, overleden, en Befke Bouma, wonende te Lollum. (Bron foto: André Bouma)
Bijzonderheden
Ytje Offringa, dienstmeid, geboren te Oosterwierum, dochter van Gosse Wytses Offringa, arbeider, en Trijntje Hermanus van Zandbergen, wonende te Oosterwierum. Op 20-05-1899 te Witmarsum gehuwd met Doede Cornelis Bruinsma, Schipper. Zoon van Cornelis Bruinsma, overleden, en Befke Bouma, wonende te Lollum. (Bron foto: André Bouma)

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bruinsma Doede (Cornelis) hoofd 24-04-1874
Lollum
Centrifugist Lollum 23-12-1909 10-03-1911
OV 49
25-10-1953, Harlingen
i
Offringa Ytje (Gosses) vrouw 26-11-1876
Oosterwierum
Lollum 23-12-1909 10-03-1911
OV 49
27-07-1917, Franeker
i
Bruinsma Befke (Doedes) dochter 16-06-1900
Lollum
Lollum 23-12-1909 10-03-1911OV
49
09-03-1979, Heerenveen
i
Bruinsma Trijntje dochter 15-8-1902
Lollum
Lollum 23-12-1909 10-3-1911
OV 49
Bruinsma Cornelis zoon 11-3-1904
Lollum
Lollum 23-12-1909 10-3-1911
OV 49
Bruinsma Gosse zoon 25-5-1909
Lollum
Lollum 23-12-1909 10-3-1911
OV 49
Bruinsma Antje dochter 3-9-1911
Franeker
10-3-1911
OV 49
Thanks!

Uw bijdrage betreft :