Ybeltje Jelles

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamYbeltje
Patroniem Jelles
Familierelatie vrouw
Geboorte / doop1679, Harlingen
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1715, TO 92
Vertrek1716, EO 62
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Sikke (Jacobs ) hoofd 18-10-1674
Jorwerd
Mr. Brouwer TO 92 1715 1716EO
62
26-10-1727
Ybeltje ( Jelles) vrouw 1679
Harlingen
TO 92 1715 1716EO
62
Thanks!

Uw bijdrage betreft :