Trijntje Pieters Beintema

Persoonsgegevens

FamilienaamBeintema
VoornaamTrijntje
PatroniemPieters
Familierelatiedochter
Geboorte / doop19-08-1890, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapChristelijk Gereformeerd
Huwelijk
Beroep
Herkomst03-11-1926, Raadhuisplein 10
Vertrek06-08-1929, Harlingen
Overleden26-02-1976, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens
Bijzonderheden"Dochter van Pieter Beintema, koopman, en Antje van der Meer. Huwde op 6 augustus 1929 op 38 jarige leeftijd met de 40 jarige Yntje van der Schaaf, onderwijzer, geboren te Herbaijum en wonende te Harlingen, zoon van Ynze van der Schaaf en Baukje de Boer en weduwnaar van Jenne Visser."
Bijzonderheden
"Dochter van Pieter Beintema, koopman, en Antje van der Meer. Huwde op 6 augustus 1929 op 38 jarige leeftijd met de 40 jarige Yntje van der Schaaf, onderwijzer, geboren te Herbaijum en wonende te Harlingen, zoon van Ynze van der Schaaf en Baukje de Boer en weduwnaar van Jenne Visser."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Beintema Pieter (Rientses) hoofd 08-06-1864
Franeker
Koopman Raadhuisplein 10 03-11-1926 20-02-1949, Franeker
i
Meer, van der Antje (Cornelis) vrouw 07-09-1865
Franeker
Raadhuisplein 10 03-11-1926 25-03-1933, Franeker
i
Beintema Trijntje (Pieters) dochter 19-08-1890
Franeker
Raadhuisplein 10 03-11-1926 06-08-1929Harlingen 26-02-1976, Franeker
i
Wiersma Hotske geen 24-12-1881
Gaastmeer
Huishoudster Huizum 27-07-1936
Tamminga Grietje geen 30-08-1893
Franeker
Huishoudster Dijkstraat 57 03-12-1933 30-07-1936Zuiderkade
16
Kamminga Sietske geen 31-01-1899
Franeker
Dienstbode Harlingerweg Harlingerweg
47
Thanks!

Uw bijdrage betreft :