Trijntje Klazes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamTrijntje
PatroniemKlazes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop14-4-1733, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1736 TW 61
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Klaas (Sijbes) hoofd 25-6-1707
Snikzwaag
Slager Joure 1-12-1731 1736 overl.
Ens Rixtje (Bouwes) vrouw 29-10-1699
Molkwerum
Joure 1-12-1731 1736 TW 61
Tjetske (Klazes) dochter 17-1-1732
Franeker
1736 TW 61
Trijntje (Klazes) dochter 14-4-1733
Franeker
1736 TW 61
Thanks!

Uw bijdrage betreft :