Tjitje Foppes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamTjitje
PatroniemFoppes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst1718, EO 62
Vertrek
Overleden24-06-1720
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Tjitje (Foppes) hoofd
Franeker
EO 62 1718 24-06-1720
Thanks!

Uw bijdrage betreft :