Tjerk Simons Brunia

Persoonsgegevens

FamilienaamBrunia
VoornaamTjerk
Patroniem Simons
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop23-3-1841, Bolsward
Burgerlijke staatGehuwd
Kerkgenootschapca
Huwelijk
BeroepArbeider
Herkomst1870, VH 4
Vertrek
Overleden15-2-1877
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Westvliet 68

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Brunia Tjerk ( Simons) hoofd 23-3-1841
Bolsward
Arbeider VH 4 1870 15-2-1877
Wijtsma Lieuwkje (Annes) vrouw 23-8-1846
Franeker
VH 4 1870 1884
OV 40
Brunia Simon (Tjerks) zoon 22-6-1867
Franeker
VH 4 1870 1884
OV 40
Brunia Anne (Tjerks) zoon 23-9-1870
Franeker
6-9-1879
Overl.
Brunia Sijtske (Tjerks) dochter 01-11-1872
Franeker
1884 OV
40
30-07-1853, Leiden
i
Brunia Akke (Tjerks) dochter 1-11-1872
Franeker
14-11-1873
i
Brunia Klaas (Tjerks) zoon 16-5-1875
Franeker
7-8-1875
Thanks!

Uw bijdrage betreft :