Thomaske Gerbens Dorhout

Persoonsgegevens

FamilienaamDorhout
VoornaamThomaske
PatroniemGerbens
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop17-12-1791, Akkrum
Burgerlijke staatWeduwe
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst1875, TO 94
Vertrek
Overleden25-06-1876
Grafzerk
Medische gegevens
Bijzonderhedenweduwe van Gerardus Hendriks Keijzer
Bijzonderheden
weduwe van Gerardus Hendriks Keijzer

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Dorhout Thomaske (Gerbens) hoofd 17-12-1791
Akkrum
TO 94 1875 25-06-1876
i
Keijzer Pieter (Gerardus) zoon 25-03-1826
Irnsum
Loterij debutant TO 94 1875 29-11-1877TO
115 ( Breedeplaats 10 )
Buwalda Marijke (Tjeerds) geen 11-10-1847
Workum
Huishoudster Bolsward 25-11-1876 29-11-1877TO
115 ( Breedeplaats 10 )
Thanks!

Uw bijdrage betreft :