Steven Klases van der Veen

Persoonsgegevens

FamilienaamVeen, van der
VoornaamSteven Klases
Patroniem
Familierelatiegeen
Geboorte / doop30-4-1842, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepPakhuisknecht
Herkomst1863, TN 99
Vertrek1863 TW 9
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vries, de Jouke Gerrits hoofd 27-5-1818
Franeker
Winkelier TN 13 7-5-1853 29-5-1861 Overl.
Tigchelaar Froukje Bernardus vrouw 14-2-1822
Hitzum
Herbaijum 7-5-1853 1863 TW 9
Vries, de Trijntje dochter 23-2-1854
Franeker
1863 TW 9
Vries, de Gerrit zoon 29-7-1855
Franeker
1863 TW 9
Vries, de Jeltje dochter 25-9-1857
Franeker
1863 TW 9
Vries, de Marijke dochter 7-3-1861
Franeker
1863 TW 9
Schaaf, van der Willem (Leeuwkes) geen 3-5-1807
Franeker
EN 16 1862 2-2-1863 Overl.
Haring, van der Sijbrandus geen 2-1-1835
Sneek
Arbeider TO 153 1861 4-10-1863 TO 86d
Sannes Meinte Johannes geen 9-1-1838
Franeker
Arbeider ? 1862 TN 2
Sannes Pieter Johannes geen 1-8-1840
Franeker
Arbeider ? 1864 TN 22a
Veen, van der Steven Klases geen 30-4-1842
Franeker
Pakhuisknecht TN 99 1863 1863 TW 9
Thanks!

Uw bijdrage betreft :