Steven Klases van der Veen

Persoonsgegevens

FamilienaamVeen, van der
VoornaamSteven
PatroniemKlases
Familierelatiegeen
Geboorte / doop30-4-1842, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepPakhuisknecht
Herkomst1863, TW 17
Vertrek16-1-1866 Overl.
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Tichelaar Froukje Bernardus 1* hoofd 14-2-1822
Hitzum
Winkeliersche TW 17 1863 1867 TN 2
i
Ruurda Sjoerd (Johannes) hoofd 18-05-1839
Franeker
Arbeider TW 90 1863 1865 OV
50a
11-03-1916, Leeuwarden
i
Steenstra Trijntje Martens vrouw 10-2-1842
Midlum
WV 38 1863 1865 OV 50a
Vries, de Trijntje dochter 23-2-1854
Franeker
TW 17 1863 1867 TN 2
Vries, de Gerrit zoon 29-7-1855
Franeker
TW 17 1863 1867 TN 2
Vries, de Jeltje dochter 25-9-1857
Franeker
TW 17 1863 1867 TN 2
Vries, de Marijke dochter 7-3-1861
Franeker
TW 17 1863 1867 TN 2
Ruurda Baudina (Sjoerds) dochter 01-03-1864
Franeker
1865 OV
50a
28-04-1937, Alkmaar
i
Veen, van der Steven (Klases) geen 30-4-1842
Franeker
Pakhuisknecht TW 17 1863 16-1-1866 Overl.
Thanks!

Uw bijdrage betreft :