Sophia (Saepke) Hessels van Vervou

Persoonsgegevens

FamilienaamVervou, van
VoornaamSophia (Saepke)
PatroniemHessels
Familierelatiedochter
Geboorte / doop1612, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1633, EW 16 ( Voorstraat 35 )
Overleden28-01-1671, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens
Bijzonderheden–inwonend- Portret in olieverf van Saepcke of Sophia van Vervou in blank eiken lijst, linksboven het familiewapen. Saepck draagt een zwarte japon met een grote witte kraag en witte manchetten. Linksboven in het schilderij staat een klein wapen. Schilder: Anoniem. Museum Martena Indentificatienummer: SCH0056. Dochter van Hessel Raes van Vervou ( Grietman van Franekeradeel)en van Sjouck Joostes van Ockinga, en een klein -dochter Frederick van Vervou. Rond 1645 gehuwd met met Wijtze Sickes van Camminga, heer van Ameland (overl. 24 Januari 1641) en na de dood van haar eerste echtgenoot, die vrij- en erfheer van Ameland was geweest, maakte zij aanspraak op de regering van Ameland. Hierdoor raakte zij in conflict met Watso Van Cammingha die haar claim uiteindelijk voor 30.000 gulden afkocht.Later huwede ze met Joachim Martijns van Andrée, ridder, hoogleeraar te Franeker (overl. 11 Mei 1655), weduwnaar van Ansck Poppes van Burmania. Haar beide huwelijken waren kinderloos. Sophia is overleden te Franeker op 28 Januari 1671.
Bijzonderheden
–inwonend- Portret in olieverf van Saepcke of Sophia van Vervou in blank eiken lijst, linksboven het familiewapen. Saepck draagt een zwarte japon met een grote witte kraag en witte manchetten. Linksboven in het schilderij staat een klein wapen. Schilder: Anoniem. Museum Martena Indentificatienummer: SCH0056. Dochter van Hessel Raes van Vervou ( Grietman van Franekeradeel)en van Sjouck Joostes van Ockinga, en een klein -dochter Frederick van Vervou. Rond 1645 gehuwd met met Wijtze Sickes van Camminga, heer van Ameland (overl. 24 Januari 1641) en na de dood van haar eerste echtgenoot, die vrij- en erfheer van Ameland was geweest, maakte zij aanspraak op de regering van Ameland. Hierdoor raakte zij in conflict met Watso Van Cammingha die haar claim uiteindelijk voor 30.000 gulden afkocht.Later huwede ze met Joachim Martijns van Andrée, ridder, hoogleeraar te Franeker (overl. 11 Mei 1655), weduwnaar van Ansck Poppes van Burmania. Haar beide huwelijken waren kinderloos. Sophia is overleden te Franeker op 28 Januari 1671.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vervou, van Hessel Raes hoofd 7-5-1588
Leeuwarden
theoloog Geneve 15-4-1609 21-10-1619 Overl.
i
Ockinga, van Sjoukje vrouw 14-11-1583
Leeuwarden
Leeuwarden 15-4-1609 19-7-1628 Leeuwarden
i
Vervou, van Sophia (Saepke) (Hessels) dochter 1612
Franeker
1633 EW
16 ( Voorstraat 35 )
28-01-1671, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :