Sjoukje Susanna Annes Ruurda

Persoonsgegevens

FamilienaamRuurda
VoornaamSjoukje Susanna
PatroniemAnnes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop15-9-1800, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ruurda Anne (Harings) hoofd 1766
Spannum
Kastelein 28-04-1793 20-12-1844, Hindeloopen
i
Jongerhuis Geertje (Gerrits) vrouw 13-3-1772
Franeker
28-4-1793 5-5-1833
Ruurda Alida (Annes) dochter 12-5-1796
Franeker
20-5-1796
Ruurda Alida (Annes) dochter 31-10-1797
Franeker
22-4-1827 Workum
Ruurda Sjoukje Susanna (Annes) dochter 15-9-1800
Franeker
Ruurda Susanna (Annes) dochter 21-5-1805
Franeker
29-10-1826
i
Stornebrink Jietske (Harmens) geen 1809
Makkum
Dienstmeid 1829
Jong, de Sikke (Jobs) sch.z. 1796
Workum
Herbergier Workum 13-06-1824 22-4-1827 Workum
Vreese, de Christiaan (Lolles) sch.z.
29-10-1826
Ruurda Susanna (Annes) dochterer 5-3-1794
Franeker
12-6-1799
Jong, de Anne (Sikkes) kleinzoon 11-4-1825
Franeker
Viersma Taeke hoofd 30-9-1846
Sneek
Hulponderwijzer Hengelo 13-10-1876 30-1-1877 Hoogeveen
Bergman Maria Helena vrouw 23-6-1853
Dalen
Hengelo 13-10-1876 30-1-1877 Hoogeveen
Viersma Adolf (Taekes) zoon 16-12-1874
Dalen
Hengelo 13-10-1876 30-1-1877 Hoogeveen
Viersma Gesina (Taekes) dochter 27-11-1876
Franeker
30-1-1877 Hoogeveen
Schepers Menno Antonius hoofd 23-5-1844
Woudsend
Arts Groningen 20-3-1870 1871 TW 55
Thanks!

Uw bijdrage betreft :