Sijtze Jetzes Rodenhuis

Persoonsgegevens

FamilienaamRodenhuis
VoornaamSijtze
PatroniemJetzes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop23-04-1814, Tzum
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst29
Vertrek
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Rodenhuis Jetse hoofd 47
Baard
Arbeider 29
Rodenhuis Doutje dochter 10
Zweins
29
Rodenhuis Nanne zoon 14
Tzum
29
Rodenhuis Bauke zoon 17
Tzum
29
Rodenhuis Sijtze (Jetzes) zoon 23-04-1814
Tzum
29
Thanks!

Uw bijdrage betreft :