Sijtske Kuijpers

Persoonsgegevens

FamilienaamKuijpers
VoornaamSijtske
Patroniem
Familierelatievrouw
Geboorte / doop11-12-1839, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst26-3-1865, EO 25
Vertrek1877 EW 97
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wijbrandus Tjalling (Roelofs) hoofd 29-8-1833
Franeker
Herbergier EW 87 26-3-1865 1877 EW 97
Kuijpers Sijtske vrouw 11-12-1839
Franeker
EO 25 26-3-1865 1877 EW 97
Wijbrandus Aafke (Tjallings) dochter 29-1-1866
Franeker
1877 EW 97
Wijbrandus Roelof (Tjallings) zoon 15-9-1867
Franeker
1877 EW 97
Wijbrandus Jette Catharina (Tjallings) dochter 14-12-1868
Franeker
11-2-1869
Wijbrandus Ane Cornelis (Tjallings ) Zoon 20-12-1870
Franeker
14-7-1871
Wijbrandus Ane Cornelis ( Tjallings ) Zoon 23-1-1873
Franeker
14-8-1873, Franeker
Wijbrandus Ane Cornelis (Tjallings) zoon 14-8-1874
Franeker
1877 EW 97
Geertsema Harco geen 26-12-1815
Groningen
Schrijver Utrecht 27-11-1868 7-12-1869 ?
Nauta Houkje geen 5-3-1846
Welsrijp
Dienstmeid Welsrijp 15-7-1869 1870 TO 116
Span Trijntje geen 22-2-1848
Dronrijp
Dienstmeid Tzummarum 5-8-1876 1879 EO 25
Kuijpers Maaike Lovina Jacobina (Anes) 17-6-1851
Franeker
Wildervank 17-6-1876 6-10-1876 Leeuwarden 21-07-1936, Hilversum
i
Adema Sijtske (Tjepkes) geen 1-1-1852
Winsum
Dienstmeid TW 53 1869 22-8-1873 Dronrijp
Holkema Maria hoofd 17-11-1817
Akkrum
EW 164 1-8-1890 1-7-1891 TO 197
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :