Sijtske Catharinus Ensing

Persoonsgegevens

FamilienaamEnsing
VoornaamSijtske
PatroniemCatharinus
Familierelatiedochter
Geboorte / doop20-01-1855, Wommels
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst1872, EO 76
Vertrek1873, EN 16
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Deinema Ynze hoofd 02-08-1817
Leeuwarden
Stadsmajoor EO 29 02-05-1854 1866 WV
32
Veen, van der Jetske (Douwes) vrouw 27-07-1816
Franeker
WV 32 02-05-1854 1866 WV
32
Deinema Hendrik (Ynzes) zoon 22-01-1849
Harlingen
EO 29 25-05-1854 1866 Den
Helder
Deinema Tjitske (Ynzes) dochter 27-04-1853
Franeker
EO 29 25-05-1854 1866 WV
32
Deinema Antje (Ynzes) dochter 08-10-1856
Franeker
1866 WV
32
Deinema Jacob (Ynzes) zoon 09-02-1858
Franeker
23-04-1858
Haarsma Tetje (Martens) geen 14-01-1830
Sint Jacobiparochie
Dienstmeid Achlum 07-11-1854 15-04-1855 EN
61
28-01-1894, Franeker
i
Faber Antje (Eises) geen 10-02-1830
Oosterlittens
Dienstmeid Tzum 05-12-1856 1863EO
59
Boersma Douwe Stiefzoon 03-06-1841
Franeker
Bakkersleerling WV 32 02-05-1854 17-06-1859Harlingen
i
Ploeg, van der Wijtske geen 05-09-1842
Leeuwarden
Dienstmeid Leeuwarden 12-08-1865 09-12-1865 Harlingen
Boersma Tjepke Stiefzoon 21-06-1844
Franeker
WV 32 25-05-1854 1861 EO
17
i
IJlstra Engeltje geen 04-10-1844
Harlingen
Dienstmeid Harlingen 10-08-1863 01-07-1865 Harlingen
Boersma Ybeltje Stiefdochter 28-10-1852
Franeker
WV 32 25-05-1854 1866 WV
32
i
Ensing Catharinus hoofd 29-10-1822
Wommels
Arbeider EO 76 1872 1873 EN
16
Visser Reino (Louws) vrouw 13-05-1822
Makkum
EO 76 1872 1873 EN
16
Ensing Gerrit (Catharinus) zoon 22-03-1849
Wommels
EO 76 1872 05-11-1872 Leeuwarden
Ensing Sijtske (Catharinus) dochter 20-01-1855
Wommels
EO 76 1872 1873EN
16
Ensing Jakkele (Catharinus) zoon 14-03-1863
Wommels
EO 76 1872 1873 EN
16
Thanks!

Uw bijdrage betreft :