Sijke Klases de Graaf

Persoonsgegevens

Familienaamde Graaf
VoornaamSijke
PatroniemKlases
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop20-1-1745, Suawoude
Burgerlijke staatWeduwe
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1796, TN 103
Vertrek1796, Harlingen
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 6

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
de Graaf Sijke (Klases) hoofd 20-1-1745
Suawoude
TN 103 1796 1796Harlingen
Terpstra Murkje (Hessels) hoofd 22-8-1809
Wijtgaard
Arbeidster TO 88 1856 1861 TO 79
i
Bootsma Eeke (Douwes) dochter 1-4-1835
Franeker
TO 88 1856 1861 TO 79
Bootsma Willemke (Douwes) dochter 8-4-1841
Franeker
Spinster TO 88 1856 1861 TO 79
Thanks!

Uw bijdrage betreft :