Sijke Jans Bijlsma

Persoonsgegevens

FamilienaamBijlsma
VoornaamSijke
PatroniemJans
Familierelatievrouw
Geboorte / doop09-11-1800 , Edens
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1836, VH 8
Vertrek
Overleden11-12-1840
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Rolsma Dirk (Pieters) hoofd 31-03-1801
Franeker
Arbeider VH 8 1836 16-12-1840
Bijlsma Sijke (Jans) vrouw 09-11-1800
Edens
VH 8 1836 11-12-1840
Rolsma Jannigje (Dirks ) dochter 04-02-1824
Dronrijp
1836 16-12-1840EN
48
Rolsma Sijtske (Dirks ) dochter 14-12-1831
Franeker
VH 8 1836 16-12-1840EN
48
Rolsma Sjoukje (Dirks ) dochter 31-10-1833
Franeker
VH 8 1836 16-12-1840 EN
48
Rolsma Geertje (Dirks ) dochter 22-04-1840
Franeker
16-12-1840 EN
48
Thanks!

Uw bijdrage betreft :