Sijke Cornelis Rinia

Persoonsgegevens

FamilienaamRinia
VoornaamSijke
PatroniemCornelis
Familierelatievrouw
Geboorte / doop9-6-1832, Midlum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk22-06-1856, Franeker 
Beroep
Herkomst1859, TN 15
Vertrek1-10-1863 TN 2
Overleden16-2-1921, Franeker
BijzonderhedenDochter van Cornelis Cornelis Rinia en Trijntje Cornelis van der Boom.
Op 22-06-1856 te Franeker Gehuwd met Klaas Botes Cuperus, zoon van Bote Klaases Cuperus en Jantje Rintjes Andringa.
Bijzonderheden
Dochter van Cornelis Cornelis Rinia en Trijntje Cornelis van der Boom.
Op 22-06-1856 te Franeker Gehuwd met Klaas Botes Cuperus, zoon van Bote Klaases Cuperus en Jantje Rintjes Andringa.

Adres

Noord 56

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ruurda Rients Sjoerds hoofd 19-4-1795
Wommels
Schoenmaker TO 53 1874 1874 EW 39
Tolsma Dominicus Johannes hoofd 17-7-1796
Almenum
Landbouwer Boer 17-4-1851 19-5-1864 Overl.
Braunius Emke Hermanus 1* hoofd 3-12-1818
Joure
TO 2 1867 1870 TN 84
i
Cuperus Klaas (Botes) hoofd 14-1-1832
Franeker
Arbeider TN 15 1859 1-10-1863 TN 2 3-10-1899, Franeker
i
Brijker Reinder Heins hoofd 24-10-1849
Franeker
Arbeider TO 86a 13-10-1872 15-6-1875 OV 1d
Schuitema Jan hoofd 13-10-1866
Woudsend
Schippersknecht TW 17 1-8-1891 1892 WV 46
Zweep, van der Dieuwke (Baukes) vrouw 2-4-1795
Leeuwarden
TO 53 1874 1874 EW 39
Westra Akke (Sipkes) vrouw 6-8-1798
Hitzum
Boer 17-4-1851 1865 TO 133
Rinia Sijke (Cornelis) vrouw 9-6-1832
Midlum
TN 15 1859 1-10-1863 TN 2 16-2-1921, Franeker
i
Faber Geertje (Gerrits) vrouw 03-02-1845
Franeker
EO 3 13-10-1872 15-06-1875 OV
1d
10-04-1920, Franeker
i
Alkema Bijke vrouw 2-5-1871
Franeker
TW 17 1-8-1891 1892 WV 46
Tolsma Sipke zoon 8-3-1831
Workum
Boer 17-4-1851 6-5-1860 TN 2
Tolsma Jantje dochter 25-4-1836
Boer
Naaisterleerling Boer 17-4-1851 27-6-1856 Steenwijk
Tolsma Jantje dochter 25-4-1836
Boer
Naaisterleerling Steenwijk 30-8-1856 1856 TN 8
Tolsma Dirk zoon 24-3-1838
Boer
Boer 17-4-1851 13-5-1865 Leeuwarden
Tolsma Froukje dochter 8-8-1840
Boer
Steenwijk 30-8-1856 1865 TO 133
Wageveld Hiltje dochter 28-11-1846
Tzum
TO 2 1867 1867 TO 18
Wageveld Hiltje 2* dochter 28-11-1846
Tzum
Arbeidster TO 18 1869 1870 TN 84
i
Wageveld Klaas zoon 16-9-1850
Tzum
TO 2 1867 2-2-1868 Amsterdam
Wageveld Elisabeth dochter 7-2-1856
Tzum
TO 2 1867 1870 TN 84
Cuperus Bote zoon 12-10-1858
Franeker
TN 15 1859 1-10-1863 TN 2
Cuperus Cornelis zoon 15-1-1861
Franeker
1-10-1863 TN 2
Cuperus Rintje zoon 22-2-1864
Franeker
1-10-1863 TN 2
Brijker Gerrit zoon 25-12-1872
Franeker
15-6-1875 OV 1d
Brijker Hein zoon 11-6-1874
Franeker
15-6-1875 OV 1d
Schuitema Sijtske dochter 7-5-1891
Franeker
TW 17 1-8-1891 1892 WV 46
Jong, de Johannes (Jans) geen 22-6-1821
Almenum
Boereknecht Herbaijum 12-5-1852 18-1-1853 Dongjum
Bojen Jan Christiaan geen 11-2-1831
Amsterdam
Kleermakersknecht Leeuwarden 20-6-1870 1870 TN 84
Lammertsma Jan Harmens geen 15-9-1831
Bolsward
Kleermakersknecht Bolsward 18-8-1868 1869 TN 65
Dijkstra Klaas Johannes geen 15-10-1841
Bolsward
Wagenmakersknecht Sexbierum 18-5-1868 1870 TN 84
Zee, van der Hessel geen 8-2-1842
Franeker
Letterzetter Gravenhage 3-6-1868 1869 EW 96
Visser Wijbe Thomas geen 8-6-1842
Sneek
Koemelker Peins 29-5-1868 10-8-1868 TN 3
Visser Gerrit Thomas geen 18-11-1844
Sneek
Koemelker Peins 29-5-1868 10-8-1868 TN 3
Tuinhout Geert (Sijbrens) geen 07-02-1845
Rauwerd
Wagenmakersknecht Oosterend 10-06-1869 TW p114 05-02-1930, Zweins
i
Hemkes Emke kl.d. 19-1-1869
Franeker
TO 18 1869 6-9-1869 Overl.
Thanks!

Uw bijdrage betreft :