Sijke Cornelis Rinia

Persoonsgegevens

FamilienaamRinia
VoornaamSijke
PatroniemCornelis
Familierelatievrouw
Geboorte / doop9-6-1832, Midlum
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk22-06-1856, Franeker 
Beroep
Herkomst1864, TN 8
Vertrek1910 TO 61
Overleden16-2-1921, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenDochter van Cornelis Cornelis Rinia en Trijntje Cornelis van der Boom. Weduwe van Klaas Cuperus.
Op 22-06-1856 te Franeker Gehuwd met Klaas Botes Cuperus, zoon van Bote Klaases Cuperus en Jantje Rintjes Andringa.

Bijzonderheden
Dochter van Cornelis Cornelis Rinia en Trijntje Cornelis van der Boom. Weduwe van Klaas Cuperus.
Op 22-06-1856 te Franeker Gehuwd met Klaas Botes Cuperus, zoon van Bote Klaases Cuperus en Jantje Rintjes Andringa.

Adres

Molensteeg

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Lucht Jan Hendriks hoofd 22-9-1822
Heino
Arbeider EN 94 1867 7-10-1870 Overl.
Cuperus Klaas (Botes) hoofd 14-1-1832
Franeker
Arbeider TN 8 1864 3-10-1899, Franeker
i
Rinia Sijke (Cornelis) vrouw 9-6-1832
Midlum
TN 8 1864 1910 TO 61 16-2-1921, Franeker
i
Gorkum, van Gerritje vrouw 5-8-1833
Franeker
EN 94 1867 1870 OV 5
Cuperus Bote zoon 12-10-1858
Franeker
TN 8 1864 26-4-1884 Midlum
Lucht Tietje (Jans) dochter 13-11-1860
Franeker
EN 94 1867 1870 OV
5
27-09-1942, Franeker
i
Cuperus Cornelis zoon 15-1-1861
Franeker
TN 8 1864 18-5-1884 TO 49
Lucht Hendrik zoon 18-12-1862
Franeker
EN 94 1867 27-8-1867 Overl.
Cuperus Rintje zoon 22-2-1864
Franeker
TN 8 1864 22-7-1889 TO 139
Cuperus Klaas zoon 25-1-1866
Franeker
27-5-1893 EN 131
Lucht Ahlrich zoon 8-4-1866
Franeker
EN 94 1867 22-1-1868 Overl.
Lucht Marijke dochter 17-9-1867
Franeker
5-4-1868 Overl.
Cuperus Arjen zoon 6-12-1868
Franeker
30-6-1896 Overl.
Cuperus Jan zoon 1-4-1871
Franeker
24-2-1894 krank. gest.
Cuperus Jan zoon 1-4-1871
Franeker
Gep. Oost Indie verpleger Soerabaja 20-4-1906 4-9-1906 Enkhuizen
Cuperus Jan zoon 1-4-1871
Franeker
Enkhuizen 30-10-1906 7-6-1908 WV 37
Cuperus Willem zoon 4-2-1874
Franeker
1910 TO 61
Cuperus Trijntje dochter 19-3-1876
Franeker
17-5-1899 Leeuwarden
Thanks!

Uw bijdrage betreft :