Sijbout Minnes Visser

Persoonsgegevens

FamilienaamVisser
VoornaamSijbout
PatroniemMinnes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop21-4-1756, Franeker
Burgerlijke staatWeduwnaar
Huwelijk
BeroepArbeider
Herkomst1799, Dongjum
Vertrek
Overleden16-1-1809
Bijzonderhedenweduwnaar van Akke Pieters.
Bijzonderheden
weduwnaar van Akke Pieters.

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Visser Sijbout (Minnes ) hoofd 21-4-1756
Franeker
Arbeider Dongjum 1799 16-1-1809
i
Klaaske (Jans ) vrouw 11-9-1768
Lekkum
18-4-1801 16-1-1805
i
Visser Minne (Sijbouts ) zoon 18-2-1789
Dongjum
Dongjum 1799 1811Tzum
Visser Pieter (Sijbouts ) zoon 26-2-1791
Dongjum
Dongjum 1799 1811Tzum
Visser Sjoukje (Sijbouts ) dochter 1-12-1796
Dongjum
Dongjum 1799 1811Tzum
Visser Klaaske (Sijbouts ) dochter 16-1-1805
Franeker
1811Tzum
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :