Sijbe Sjoukes Homminga

Persoonsgegevens

FamilienaamHomminga
VoornaamSijbe
PatroniemSjoukes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop26-12-1875, Tirns
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk13 mei 1899 
BeroepArbeider
Herkomst30-5-1928, Hieslum
Vertrek
Overleden28-4-1955
Grafzerk
Medische gegevens
Bijzonderhedenzaterdag 13 mei 1899 te Wonseradeel gehuwd met Elizabeth Hoekstra
Geboren op zondag 17 januari 1875 te Westhem. Wonende te Hieslum. Hij kocht de brijkokerij - samen met een stukje weiland aan de Harddraversdijk - voor f 5000 aan zijn zwager Jacob Hendriks Wetting en Akke Homminga. Hij zette hier de brijkokerij samen met zijn drie zoons, Eling, Otte en Sijbe, voort en verkocht tevens melk eieren en kaas. Het succes van de brij kwam doordat het een product was zonder vet, het was een kant en klaar product en was goedkoop. Een liter sûpenbrij koste 20 cent, goedkoper dan Melk. (bron: Siebe Homminga)
Bijzonderheden
zaterdag 13 mei 1899 te Wonseradeel gehuwd met Elizabeth Hoekstra
Geboren op zondag 17 januari 1875 te Westhem. Wonende te Hieslum. Hij kocht de brijkokerij - samen met een stukje weiland aan de Harddraversdijk - voor f 5000 aan zijn zwager Jacob Hendriks Wetting en Akke Homminga. Hij zette hier de brijkokerij samen met zijn drie zoons, Eling, Otte en Sijbe, voort en verkocht tevens melk eieren en kaas. Het succes van de brij kwam doordat het een product was zonder vet, het was een kant en klaar product en was goedkoop. Een liter sûpenbrij koste 20 cent, goedkoper dan Melk. (bron: Siebe Homminga)

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Homminga Sijbe (Sjoukes) hoofd 26-12-1875
Tirns
Arbeider Hieslum 30-5-1928 28-4-1955
i
Hoekstra Elisabeth vrouw 17-1-1875
Westhem
Hieslum 30-5-1928
Homminga Eling (Sijbes) zoon 1-12-1903
Hieslum
Hieslum 30-5-1928 17-5-1934 Wilhelminastr 42 30-7-2007, Franeker
i
Homminga Sjoerd zoon 17-6-1905
Hieslum
Boereknecht Hieslum 30-5-1928 8-4-1932 Harlingen
Homminga Sjieuwke dochter 23-4-1907
Hieslum
Ugoclooster 30-5-1928 20-5-1931 Harlingen
Homminga Marijke dochter 6-4-1909
Hieslum
Dienstbode Ugoclooster 30-5-1928 2-5-1934 Salverderweg 17
Homminga Frans zoon 12-6-1911
Hieslum
Boereknecht Irnsum 9-7-1930 14-4-1937 Dokkum
Homminga Otte zoon 20-8-1913
Hieslum
Boereknecht Rauwerderhem 21-6-1929 7-7-1930 Irnsum
Homminga Otte zoon 20-8-1913
Hieslum
Boereknecht Irnsum 10-6-1931
Homminga Akke dochter 23-11-1917
Hieslum
Hieslum 30-5-1928 21-6-1929 Roodhuis
Homminga Akke dochter 23-11-1917
Hieslum
Dienstbode Oosterend 8-8-1929 10-7-1936 Amsterdam
Homminga Akke dochter 23-11-1917
Hieslum
Dienstbode Amsterdam 8-4-1937 12-1-1938 Amsterdam
Homminga Sijbe (Sijbes) zoon 29-1-1921
Hieslum
Hieslum 30-5-1928 18-7-2014, Franeker
i
Homminga Klaas (Sijbes) zoon 20-5-1923
Hieslum
Hieslum 30-5-1928 24-03-2011, Harlingen
Werff, van der Ybeltje Maria geen 24-3-1917
Dronrijp
Dienstbode Dronrijp 3-1-1938
Thanks!

Uw bijdrage betreft :