Sijbe Klases Sijbesma

Persoonsgegevens

FamilienaamSijbesma
VoornaamSijbe
PatroniemKlases
Familierelatiezoon
Geboorte / doop14-03-1896, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapChristelijk Gereformeerd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek01-07-1896, TO 97
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Nieuwe Hof 2

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Sijbesma Klaas (Sijbes) hoofd 18-03-1859
Tzummarum
Koopman TO 13 01-07-1892 01-07-1896 TO
97
Kroese Bregtje (Sijnes) vrouw 30-05-1860
Pietersbierum
TO 13 01-07-1892 01-07-1896TO
97
Sijbesma Geertje (Klases) dochter 17-03-1884
Pietersbierum
TO 13 01-07-1892 01-07-1896 TO
97
Sijbesma Sijne (Klases) zoon 25-06-1885
Pietersbierum
TO 13 01-07-1892 01-07-1896
TO 97
Sijbesma Mettje (Klases) dochter 29-01-1887
Oosterbierum
TO 13 01-07-1892 01-07-1896 TO
97
Sijbesma Maaike (Klases) dochter 10-08-1888
Oosterbierum
TO 13 01-07-1892 01-07-1896 TO
97
Sijbesma Sijbe (Klases) zoon 21-07-1891
Oosterbierum
TO 13 01-07-1892 18-08-1893
Sijbesma Bauke (Klases) zoon 05-04-1893
Franeker
19-12-1893
Sijbesma Sijbe (Klases) zoon 14-03-1896
Franeker
01-07-1896 TO
97
Thanks!

Uw bijdrage betreft :