Sibrandus Reinders Vos

Persoonsgegevens

FamilienaamVos
VoornaamSibrandus
PatroniemReinders
Familierelatiezoon
Geboorte / doop12-10-1724, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst18-4-1728, TW 8
VertrekOnbekend, Onbekend
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 6

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vos Johannes (Douwes ) hoofd 1673
Pingjum
Wolkammer Pingjum 1727 1743
i
Postma Tietje (Douwes ) vrouw 2-4-1675
Tzum
TW 8 18-4-1728 1752
i
Vos Sibrandus (Reinders ) zoon 12-10-1724
Franeker
TW 8 18-4-1728 OnbekendOnbekend
Albert (Gerrits) hoofd 7-9-1727
Tzum
Assistent Grietenij Franekeradeel Schalsum 1743 1750Harlingen
Geertruida (Beerns ) vrouw 18-5-1730
Harlingen
Schalsum 1743 1750Harlingen
Gerrit (Alberts) zoon 24-7-1743
Franeker
1750Harlingen
Josina (Alberts) dochter 5-5-1748
Franeker
1750Harlingen
Vijverstra Pieter ( Jelles) hoofd 25-9-1827
Franeker
Arbeider Sneek 23-8-1856 1857 EW 80
Adema Grietje vrouw 22-8-1834
Leeuwarden
Sneek 23-8-1856 1857 EW 80
Vijverstra Catharina (Pieters) dochter 8-10-1856
Franeker
Sneek 23-8-1856 1857 EW 80
Thanks!

Uw bijdrage betreft :