Sibbeltje Ypes Schuitmaker

Persoonsgegevens

FamilienaamSchuitmaker
VoornaamSibbeltje
PatroniemYpes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop7-9-1834, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1861, EW 56
Vertrek1862 OV 15
Overleden27-01-1869, Franeker
BijzonderhedenWeduwe van Gerrit Vellinga
Op 10-02-1867 in Franeker gehuwd met Rintje Botes Cuperus. Zoon van Bote Klaases Cuperus en Tjietske Rintjes Andringa.
Bijzonderheden
Weduwe van Gerrit Vellinga
Op 10-02-1867 in Franeker gehuwd met Rintje Botes Cuperus. Zoon van Bote Klaases Cuperus en Tjietske Rintjes Andringa.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Brug, ter Jan (Gerrits (Gerardus)) hoofd 14-7-1769
Franeker
Schipper TW 4 1806 1816 TN 49
Schuitmaker Sibbeltje (Ypes) hoofd 7-9-1834
Franeker
EW 56 1861 1862 OV 15 27-01-1869, Franeker
i
Brandsma Jetske (Tjeerds) vrouw 6-4-1766
Franeker
TW 4 1806 28-7-1814 Overl.
Brandsma Maaike (Sjoerds) vrouw 31-12-1768
Schraard
9-7-1815 1816 TN 49
Vellinga Valentijn zoon 14-10-1857
Franeker
EW 56 1861 1862 OV 15
Vellinga Ype zoon 23-8-1860
Franeker
EW 56 1861 1862 OV 15
Thanks!

Uw bijdrage betreft :