Sibbeltje Ypes Schuitmaker

Persoonsgegevens

FamilienaamSchuitmaker
VoornaamSibbeltje
PatroniemYpes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop7-9-1834, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk10-02-1867, Franeker 
Beroep
Herkomst1858, TN 10
Vertrek1859 EW 56
Overleden27-01-1869, Franeker
BijzonderhedenOp 10-02-1867 in Franeker gehuwd met Rintje Botes Cuperus. Zoon van Bote Klaases Cuperus en Tjietske Rintjes Andringa.
Bijzonderheden
Op 10-02-1867 in Franeker gehuwd met Rintje Botes Cuperus. Zoon van Bote Klaases Cuperus en Tjietske Rintjes Andringa.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Sikkes Ynte Sikkes hoofd
Sexbierum
EW 8 1766 1770 Armen kame
Boorsma Douwe Roelofs * hoofd 26-12-1762
Franeker
EW 85 1801 1817 ?
i
Bouma Rein Cornelis hoofd 25-4-1816
Achlum
Arbeider Herbaijum 30-8-1858 1858 TO 104
Vellinga Gerrit hoofd 11-4-1833
Franeker
Arbeider TN 10 1858 1859 EW 56
Abrahams Antje Abrahams vrouw 2-8-1733
Sexbierum
EW 8 1766 1770 Armen kame
Oosterbaan Klaaske Johannes vrouw 11-6-1769
Franeker
Naaister EW 85 1801 1817 EN 48
i
Jager, de Aaltje Walles vrouw 25-1-1823
Franeker
Herbaijum 30-8-1858 1858 TO 104
Schuitmaker Sibbeltje (Ypes) vrouw 7-9-1834
Franeker
TN 10 1858 1859 EW 56 27-01-1869, Franeker
i
Sikkes Sikke zoon 4-2-1759
Franeker
EW 8 1766 1770 Armen kame
i
Sikkes Antje dochter 27-4-1767
Franeker
1771 Armen kame
i
Boorsma Hiltje dochter 27-2-1791
Franeker
EW 85 1801 1817 EN 48
i
Boorsma Ytje dochter 21-10-1792
Franeker
EW 85 1801 ?
i
Boorsma Johanna dochter 31-5-1794
Franeker
EW 85 1801 1817 EN 48
i
Boorsma Minke dochter 30-4-1799
Franeker
EW 85 1801 1817 EN 48
i
Bouma Cornelis zoon 24-5-1855
Franeker
Herbaijum 30-8-1858 1858 TO 104
Vellinga Valentijn zoon 14-10-1857
Franeker
TN 10 1858 1859 EW 56
Jager, de Geertje 1* st.d. 19-6-1845
Franeker
Herbaijum 30-8-1858 1858 TO 104
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :