Samuel Wijbrandus Verweij

Persoonsgegevens

FamilienaamVerweij
VoornaamSamuel
PatroniemWijbrandus
Familierelatiezoon
Geboorte / doop21-01-1784, IJlst
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1799, TO 139
Vertrek1800, TO 139
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Verweij Wijbrandus hoofd 1743
Deventer
Predikant TO 139 1799 1800TO
139
i
Verweij Isaac (Wijbrandus) zoon 14-01-1777
IJlst
TO 139 1799 1800TO
139
Verweij Samuel (Wijbrandus) zoon 21-01-1784
IJlst
TO 139 1799 1800TO
139
Thanks!

Uw bijdrage betreft :