Saakje Botes Cuperus

Persoonsgegevens

FamilienaamCuperus
VoornaamSaakje
PatroniemBotes
Familierelatiegeen
Geboorte / doop10-9-1814, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1829
Vertrek
Overleden8-10-1836

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Dijkstra Rinske Alberts 1* hoofd 1781
Tzum
Boerin 1829 1854
UB 45a
i
Brandsma Tjeerd Simons geen 47
Midlum
Kooltjer 1839
Veer, van der Geltje Wijbes geen 18
Welsrijp
Dienstmeid 1839
Braamsma Tjeerd Simons geen 12-11-1791
Midlum
Boereknecht 1829 1854
UB 45a
Cuperus Saakje (Botes) geen 10-9-1814
Franeker
1829 8-10-1836
Thanks!

Uw bijdrage betreft :