Rintje Botes Cuperus

Persoonsgegevens

FamilienaamCuperus
VoornaamRintje
PatroniemBotes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop21-4-1816, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Kerkgenootschapdg
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1816 WV 31
Overleden28-11-1817, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Kie 6

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Cuperus Bote (Klaases) hoofd 19-12-1790
Baijum
Arbeider Tzum 1812 1816
WV 31
23-12-1853, Franeker
i
Andringa Tjietske (Rintjes) vrouw
Tzum
Tzum 1812 1816
WV 31
17-3-1825, Franeker
i
Cuperus Klaas (Botes) zoon 10-2-1813
Franeker
20-3-1813, Franeker
Cuperus Saakje (Botes) dochter 10-9-1814
Franeker
1816
WV 31
8-10-1836
Cuperus Rintje (Botes) zoon 21-4-1816
Franeker
1816
WV 31
28-11-1817, Franeker
Thanks!

Uw bijdrage betreft :