Rinske Scheltes Dijkstra

Persoonsgegevens

FamilienaamDijkstra
VoornaamRinske
PatroniemScheltes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop14-7-1918, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst16-11-1927, Winsemiusstraat 17
Vertrek
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Algera Aaltje (Sjoerds) vrouw 1-12-1895
Franeker
Winsemiusstraat 17 16-11-1927
i
Dijkstra Jelle (Scheltes) zoon 1-6-1916
Franeker
Winsemiusstraat 17 16-11-1927 19-11-1938 Leeuwarden
Dijkstra Rinske (Scheltes) dochter 14-7-1918
Franeker
Winsemiusstraat 17 16-11-1927
Dijkstra Sjoerd (Scheltes) zoon 13-05-1922
Franeker
Winsemiusstraat 17 16-11-1927
Dijkstra Schelte (Jelles) hood 2-2-1890
Berlikum
Kastelein Winsemiusstraat 17 16-11-1927
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :