Riemer Lolles Westra

Persoonsgegevens

FamilienaamWestra
VoornaamRiemer
PatroniemLolles
Familierelatiezoon
Geboorte / doop25-07-1817, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1818, TN 7
Vertrek
Overleden19-08-1823
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Westra Lolle (Wouters) hoofd 23-10-1775
Achlum
Trekschipper TN 7 1818 16-02-1823
i
Jelmersma Akke (Jelmers) vrouw 1780
Leeuwarden
TN 7 1818 1828EN
86
Westra Jelmer (Lolles ) zoon 22-02-1815
Franeker
TN 7 1818 1828EN
86
Westra Riemer (Lolles) zoon 25-07-1817
Franeker
TN 7 1818 19-08-1823
Hovenier Gerrit Stiefoon 23-06-1812
Franeker
TN 7 1818 1828EN
86
Thanks!

Uw bijdrage betreft :