Pieter Bonnema

Persoonsgegevens

FamilienaamBonnema
VoornaamPieter
Patroniem
Familierelatiegeen
Geboorte / doop1817, Harlingen
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
BeroepStalknecht
Herkomst39
Vertrek
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bollema Pieter (Hendriks) hoofd 11-9-1787
Franeker
Kastelein WV 49 1836 1840 TW 81
Jaarsma Ytske (Sijbrens) vrouw 1790
St.Annaparochie
WV 49 1836 1840 TW 81
Bollema Hendrik (Pieters) zoon 10-3-1813
Franeker
WV 49 1836 1840 TW 81
Bollema Sijbren (Pieters) zoon 20-9-1815
Franeker
WV 49 1836 1840 TW 81
Bollema Tjietske (Pieters) dochter 18-1-1818
Franeker
WV 49 1836 1840 TW 81
Bollema Sijtze (Pieters) zoon 11-3-1820
Franeker
WV 49 1836 1840 TW 81
Bonnema Pieter geen 1817
Harlingen
Stalknecht 39
Meulen, van der Hijke (Annes) sch.d. 17-8-1812
Franeker
18-06-1837 1840 TW 81
Geldersma Trijntje (Willems) geen 5-9-1812
Franeker
Dienstmeid 39
Driebergen Dirk hoofd 24-6-1824
Workum
EW 97 1877 8-5-1878 Bolsward
Dijk, van Hijlkje vrouw 6-5-1830
Workum
EW 97 1877 8-5-1878 Bolsward
Driebergen Jan (Dirks) zoon 10-3-1858
Workum
Hulponderwijzer TN 100 1877 14-1-1878 Bolsward
Thanks!

Uw bijdrage betreft :