Pieter Adama

Persoonsgegevens

FamilienaamAdama
VoornaamPieter
Patroniem
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop16-01-1771, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1798, TW 67
Vertrek1799, TW 58
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Adama Pieter hoofd 16-01-1771
Franeker
TW 67 1798 1799 TW
58
Mulder Maria (Beerns) vrouw 29-01-1772
Franeker
TW 67 1798 1799 TW
58
26-05-1818, Franeker
i
Adama Broer (Pieters) zoon 16-09-1798
Franeker
1799 TW
58
Thanks!

Uw bijdrage betreft :