Philippus Johannes Snijder

Persoonsgegevens

FamilienaamSnijder
VoornaamPhilippus
PatroniemJohannes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop29-06-1850, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1867, UB 5
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Snijder Johannes (Philippus) hoofd 21-09-1821
Franeker
Arbeider EW 33 1848 1867 UB
5
Hoekstra Saapke (Harmens) vrouw 08-12-1824
Marrum
TO 79 10-9-1848 1867 UB
5
Snijder Tjietske (Johannes ) dochter 18-06-1849
Franeker
1867 UB
5
Snijder Philippus (Johannes ) zoon 29-06-1850
Franeker
1867 UB
5
Snijder Harmke (Johannes ) dochter 21-12-1851
Franeker
1867 UB
5
Snijder Dirk (Johannes ) zoon 09-10-1857
Franeker
1867 UB
5
Snijder Dieuwke (Johannes ) dochter 10-01-1865
Franeker
1867 UB
5
Thanks!

Uw bijdrage betreft :