Nicolaus Dominicus (Dionisus) Lomars

Persoonsgegevens

FamilienaamLomars
VoornaamNicolaus Dominicus (Dionisus)
Patroniem
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop1603, Dokkum
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden13-02-1656
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Lomars Nicolaus Dominicus (Dionisus) hoofd 1603
Dokkum
13-02-1656
Marssum, van Johanna ( Janke) (Agges) vrouw 1648
Leeuwarden
Ferwerd 09-07-1681 1686Ferwerd
Bonnema, van Froukje (Frederiks) vrouw 1609
Harlingen
TO 52 1646 17-01-1670
i
Moll Gellia (Jeltje) vrouw 1638
Sneek
TO 109 1670 14-10-1676
i
Verhel Pieter (Johannes ) zoon 19-03-1671
Franeker
Verhel Arend Ulrich (Johannes ) zoon 05-09-1672
Franeker
Verhel Ulkje (Johannes ) dochter 02-11-1673
Franeker
Verhel Uldrick (Johannes ) zoon 29-03-1676
Franeker
Marssum, van Johanna ( Janke) (Agges) vrouw 1648
Leeuwarden
Leeuwarden 05-11-1680 13-05-1681Ferwerd
Verhel Johannes (Arnolds ) man 1631
Franeker
J.U. doctor Hof Van Friesland 21-12-1656 1686
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :