Minne Sijbouts Visser

Persoonsgegevens

FamilienaamVisser
VoornaamMinne
PatroniemSijbouts
Familierelatiezoon
Geboorte / doop18-2-1789, Dongjum
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1799, Dongjum
Vertrek1811, Tzum
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Visser Sijbout (Minnes ) hoofd 21-4-1756
Franeker
Arbeider Dongjum 1799 16-1-1809
i
Klaaske (Jans ) vrouw 11-9-1768
Lekkum
18-4-1801 16-1-1805
i
Visser Minne (Sijbouts ) zoon 18-2-1789
Dongjum
Dongjum 1799 1811Tzum
Visser Pieter (Sijbouts ) zoon 26-2-1791
Dongjum
Dongjum 1799 1811Tzum
Visser Sjoukje (Sijbouts ) dochter 1-12-1796
Dongjum
Dongjum 1799 1811Tzum
Visser Klaaske (Sijbouts ) dochter 16-1-1805
Franeker
1811Tzum
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :