Meindert Willems Lodewijk

Persoonsgegevens

FamilienaamLodewijk
VoornaamMeindert
PatroniemWillems
Familierelatiezoon
Geboorte / doop15-3-1898, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1-7-1896, Schip
Vertrek1-12-1899 OV 113
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Lodewijk Willem (Meinderts) hoofd 22-1-1872
Sexbierum
Venter Schip 1-7-1896 1-12-1899
OV 113
Bonsma Hiltje (Aukes) vrouw 10-10-1875
Tzummarum
Schip 1-7-1896 1-12-1899
OV 113
Lodewijk Meindert (Willems) zoon 15-3-1898
Franeker
Schip 1-7-1896 1-12-1899
OV 113
Thanks!

Uw bijdrage betreft :