Martinus Gerards Kuipers

Persoonsgegevens

FamilienaamKuipers
VoornaamMartinus
PatroniemGerards
Familierelatiezoon
Geboorte / doop04-02-1895, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst17-07-1909, Zevenaar
Vertrek24-06-1918, Berlijn
Overleden
Grafzerk
Medische gegevenshttps://historischcentrumfraneker.nl/fotos/a-02-02-01221/
BijzonderhedenMedische gegevens. Koepokken vaccinatie
Bijzonderheden
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie

Adres

Voorstraat 2

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kuipers Gerard hoofd 27-05-1860
Heerenveen
Cafehouder Heerenveen 03-07-1893 20-03-1918
Scheltinga Catharina Helena vrouw 23-02-1869
Wolvega
Wolvega 06-05-1893 28-04-1919 Wolvega
Kuipers Alida Vronica (Gerards) dochter 05-02-1894
Franeker
16-04-1903 Wolvega
Kuipers Alida Vronica (Gerards) dochter 05-02-1894
Franeker
Wolvega 31-03-1904 28-04-1919 Wolvega
Kuipers Martinus (Gerards) zoon 04-02-1895
Franeker
02-05-1906 Zevenaar
i
Kuipers Martinus (Gerards) zoon 04-02-1895
Franeker
Zevenaar 17-07-1909 24-06-1918 Berlijn
i
Kuipers Veronica Catharina (Gerards) dochter 28-02-1897
Franeker
30-05-1910 Wolvega
i
Kuipers Veronica Catharina (Gerards) dochter 28-02-1897
Franeker
Wolvega 17-10-1912 19-10-1917 Wolvega
i
Kuipers Veronica Catharina (Gerards) dochter 28-02-1897
Franeker
Wolvega 02-01-1919 Noord
90
i
Kuipers Johannes Georg (Gerards) zoon 06-04-1899
Franeker
05-12-1916 Zutphen
Kuipers Johan Georg (Gerards) zoon 06-04-1899
Franeker
Zutphen 25-07-1917 28-04-1919 Wolvega
Beerends Aaltje moeder 15-02-1833
Luinjeberd
24-9-1900 Sneek
i
Beerends Aaltje moeder 15-02-1833
Luinjeberd
Sneek 06-05-1901 31-10-1901 Leeuwarden
i
Beerends Aaltje moeder 15-02-1833
Luinjeberd
Leeuwarden 09-06-1903 20-5-1907, Leeuwarden
i
Visscher Hendricus Hermanus geen 04-03-1864
Sappemeer
Koopman Amsterdam 29-12-1893 08-02-1894 Amsterdam
Braband, van Eduardus Joseph geen 16-08-1864
Zoutenisse
Commies bij de telegrafie Amsterdam 27-01-1904 10-06-1904 Amsterdam
Alkema Ale geen 18-09-1864
Arum
Stalknecht Sneek 10-06-1909 21-09-1909 Bozum
Hettema Tjitte geen 27-07-1866
Harlingen
Conrector ? 02-07-1887 01-11-1901 TW
76
Sinninghe Damsté Jan geen 12-10-1866
Wirdum, Groningen
Kantoorbediende Wirdum 06-12-1899 01-07-1899 TW
47
Veenhoven Bernard Jacobus geen 20-11-1869
Hoogezand
Advocaat TW 76 01-08-1902 23-06-1904 Utrecht
Brons Rein Pieter geen 12-02-1870
Oude Pekela
Inspecteur van Politie Amsterdam 31-07-1899 01-12-1899 TW
59
Scheltinga Maria Margaretha schoondochterer 01-12-1870
Wolvega
Wolvega 06-10-1893 07-05-1894 Wolvega
Voorthuizen, van Adriaan geen 07-02-1872
Beekbergen
Arts Zutphen 25-04-1899 01-07-1899 TW
47
Bakker Niesje (Jacobs) geen 28-07-1872
Dokkum
Onderwijzeres Sint Jacobiparochie 15-09-1894 01-06-1896 TW
96a
24-12-1952, Zwolle
i
Herrema Minze (Jans) geen 08-10-1872
Ried
Stalknecht Arum 26-02-1896 06-03-1896 Makkum
IJsselmuiden Dominicus geen 19-09-1873
Franeker
Stalknecht Sneek 08-06-1897 30-10-1897 Apeldoorn
Rolsma Hendrina (Jans) geen 11-01-1875
Almenum
Dienstmeid Makkum 29-09-1897 29-04-1898 Tzum
Visscher Trijntje (Piers) geen 26-04-1875
Pingjum
Dienstmeid Kimswerd 26-06-1895 16-12-1897 Leeuwarden
Faber Frans geen 25-05-1875
Witmarsum
Stalknecht Harlingen 20-12-1895 06-03-1896 Arum
Vogel Hessel geen 06-07-1876
Sint Johannesga
Stalknecht Makkum 24-09-1898 18-12-1899 krankzinigen
gesticht
Meer, van der Petronella Regina geen 31-07-1876
Wolvega
Dienstmeid Sneek 13-05-1893 01-11-1893 Wolvega
Zee, van der Willem geen 22-11-1876
Witmarsum
Stalknecht Roordahuizen 08-06-1893 03-12-1894 Witmarsum
Rodenburg Dirkje geen 24-04-1877
Zweins
Dienstmeid EO 88 01-07-1900 29-08-1900 Bolsward
Wijngaarden Dieuwke (Joris) geen 26-08-1877
Slappeterp
Dienstmeid TW 59 01-10-1900 01-05-1902 EW
57
08-07-1946, Franeker.
i
Draaisma Arjen (Jacobs) geen 13-08-1878
Dronrijp
Stalknecht Dronrijp 14-12-1899 02-04-1900 Dronrijp
Kingma Jan geen 06-04-1879
Bozum
dir. belasting Winschoten 08-09-1905 09-05-1906 Bozum
Lourens Cornelia geen 08-07-1879
Wolvega
Dienstmeid Wolvega 30-10-1895 16-12-1897 EN
112
Lourens Cornelia geen 08-07-1879
Wolvega
Dienstbode EN 112 04-08-1899 14-05-1900 Leeuwarden
Jongerhuis Johannes geen 07-08-1879
Franeker
Stalknecht Hoorn 20-04-1904 21-07-1905 Noord
Amerika
Lourens Anna geen 06-06-1881
Wolvega
Dienstbode Wolvega 04-06-1897 14-05-1900 Leeuwarden
Rolsma Hiske geen 30-07-1881
Makkum
Dienstmeid Bolsward 20-06-1902 01-06-1905 TO
12
Bos Dorothea Maria (Willebrordus) geen 22-02-1882
Sneek
Dienstbode Sneek 18-2-1905 01-11-1906 KV
66
18-05-1951, Leeuwarden
i
Groot, de Jan Dries geen 29-03-1884
Kampen
Technoloog KV 74 24-08-1910 KV
55
Hoop, de Sijtske geen 10-06-1885
Franeker
Dienstmeid TW p139 01-05-1902 Sint
Annaparochie
Scheltinga Geertruida schoondochterer 10-05-1887
Oldemarkt
Dienstbode Oldemarkt 24-11-1906 24-04-1908 Leeuwarden
Scheltinga Geertruida schoondochterer 10-05-1887
Oldemarkt
Dienstbode Leeuwarden 20-07-1908 22-05-1909 Wolvega
Boer, de Agatha geen 30-08-1887
Makkum
Dienstbode Minnertsga 18-10-1905 12-11-1906 Leeuwarden
Sijbesma Brant geen 20-12-1888
Sexbierum
Stalknecht Kimswerd 06-05-1913 07-06-1913 Bloemendaal
i
Zijlstra Clara Jetske geen 19-05-1889
Dokkum
Dienstbode Dokkum 15-05-1909 01-08-1912 EW
150
Ploegstra Antje geen 21-08-1890
Makkum
Dienstbode Makkum 11-02-1909 24-06-1909 Workum
Sluis, van der Akke geen 30-09-1890
Makkum
Dienstbode Makkum 05-05-1914 12-09-1914 Makkum
Biesma Jochum geen 21-04-1891
Wijns
Stalknecht Weidum 23-09-1911 02-12-1912 Rotterdam
Kooijenga Trijntje geen 26-07-1892
Hitzum
Dienstbode UB 137 23-06-1914 Hellevoetsluis
Scheltinga Regina Geertruida schoondochterer 28-08-1892
Oldemarkt
Dienstbode Kuinre 23-12-1907 28-06-1909 Blankenham
Dingenen, van Maria Theresia geen 27-08-1894
Borgerhout
Dienstbode Ried 18-03-1915 15-03-1922 Onbekend
Visser Atje geen 20-06-1895
Franeker
Dienstbode Leeuwarden 02-06-1913 21-10-1913 Leeuwarden
Hoogstra Aukje geen 10-02-1897
Franeker
Dienstbode Almenum 15-05-1915 12-11-1917 Leeuwarden
Hoogstra Aukje geen 10-02-1897
Franeker
Dienstbode Harlingen 22-02-1918 Noord
90
Visscher Julia Veronica Cecilia geen 19-10-1898
Den Haag
Gezelschapjuffer Den Haag 30-04-1917 01-08-1918 Nijmegen
Schaldheis Fritz neef 26-08-1905
Berlijn
Berlijn 04-05-1917 15-12-1917 Berlijn
Thanks!

Uw bijdrage betreft :