Marten Freerk

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamMarten
PatroniemFreerk
Familierelatiezoon
Geboorte / doop21-01-1725 , Kollum
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1738, Visvliet
Vertrek1740, EO 62
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Freerk (Martens) hoofd 09-04-1682
Munnekezijl
Opzichter Visvliet 1738 1740EO
62
Grietje ( Jans) vrouw 14-07-1700
Kollum
Visvliet 1738 1740EO
62
Marten (Freerk) zoon 21-01-1725
Kollum
Visvliet 1738 1740EO
62
Thanks!

Uw bijdrage betreft :