Marijke Willems Sleefstra

Persoonsgegevens

FamilienaamSleefstra
VoornaamMarijke
PatroniemWillems
Familierelatiedochterer
Geboorte / doop29-1-1791, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1809, WV 29
Vertrek16-5-1819, Marssum
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 6

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Sleefstra Willem (Simons) hoofd 19-9-1762
Franeker
Metselaarsknecht WV 29 1809 6-3-1827
i
Swart Jeltje (Tjeerds) vrouw 1759
Winsum
WV 29 1809 11-12-1832
Sleefstra Simon (Willems) zoon 26-5-1786
Franeker
WV 29 1809 4-6-1815
TO 116
Sleefstra Dirk (Willems) zoon 2-7-1799
Franeker
WV 29 1809 19-5-1822 TO
122
Sleefstra Antje (Willems ) dochterer 14-6-1788
Franeker
WV 29 1809 19-5-1811 Dronrijp
Sleefstra Marijke (Willems ) dochterer 29-1-1791
Franeker
WV 29 1809 16-5-1819 Marssum
Wassenaar Pieter (Abelius) hoofd 6-12-1802
Franeker
Arbeider WV 28 26-3-1865 1868 EW 49
Bruinsma Antje vrouw 18-4-1804
Schraard
Baker TO 56 26-3-1865 1868 EW 49
Thanks!

Uw bijdrage betreft :