Marie Nannes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamMarie
PatroniemNannes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop24-6-1644, Huins
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst21-3-1668, Rien
Vertrek1718 TO 18
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jan (Haijes) hoofd 18-08-1643
Leeuwarden
castelein/schoenmaker Leeuwarden 21-03-1668 1718 TO
18
vermoedelijk overleden 03-02-1700
i
Marie (Nannes) vrouw 24-6-1644
Huins
Rien 21-3-1668 1718 TO 18
Haije (Jans) Zoon 20-01-1669
Franeker
1672
i
Nanne (Jans) zoon 15-02-1671
Franeker
?
i
Haije (Jans) zoon 01-02-1674
Franeker
1674
i
Antje (Jans) dochter 29-11-1676
Franeker
070-7-1694 TN
6
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :