Lolkje Sjoukes Jansen

Persoonsgegevens

FamilienaamJansen
VoornaamLolkje
PatroniemSjoukes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop23-9-1867, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk18-05-1890, Franeker
Beroep
Herkomst9-6-1900, Dongjum
Vertrek1-5-1904 UB 45
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hannema Tiede (Sjoerds) hoofd 3-10-1864
Winsum
Arbeider Dongjum 9-6-1900 1-5-1904
UB 45
Jansen Lolkje (Sjoukes) vrouw 23-9-1867
Franeker
Dongjum 9-6-1900 1-5-1904
UB 45
Hannema Pietje (Tiedes) dochter 25-12-1890
Dongjum
Dongjum 9-6-1900 1-5-1904
UB 45
Hannema Trijntje (Tiedes) dochter 21-2-1895
Dongjum
Dongjum 9-6-1900 1-5-1904
UB 45
Hannema luurtske (Tiedes) dochter 13-10-1897
Dongjum
Dongjum 9-6-1900 1-5-1904
UB 45
Hannema Sjoerdje (Tiedes) dochter 29-6-1899
Dongjum
Dongjum 9-6-1900 1-5-1904
UB 45
Hannema Sjoukje (Tiedes) dochter 2-9-1900
Franeker
1-5-1904
UB 45
Hannema Jetske (Tiedes) dochter 16-3-1904
Franeker
1-5-1904
UB 45
Thanks!

Uw bijdrage betreft :