Lolkje Jakkeles Weidema

Persoonsgegevens

FamilienaamWeidema
VoornaamLolkje
PatroniemJakkeles
Familierelatievrouw
Geboorte / doop14-12-1840, Zweins
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk10-02-1866, Sexbierum
Beroep
Herkomst2-6-1866, Tzummarum
VertrekKV 25
Overleden21-11-1915 te Leerdam
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenDochter van Jakkele Feddes Weidema en Sijtske Gabes Boomsma. Haar vader was eerst Herbergier te Tzummarum, daarna Veldwachter te Zweins.
Op 10-02-1866 te Sexbierum gehuwd met Pieter Sipko Kuijpers, Zoon van Ane Cornelis (Buwalda) Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal.
Hij wordt in 1907 te Amsterdam genoemd als Smit.
Bijzonderheden
Dochter van Jakkele Feddes Weidema en Sijtske Gabes Boomsma. Haar vader was eerst Herbergier te Tzummarum, daarna Veldwachter te Zweins.
Op 10-02-1866 te Sexbierum gehuwd met Pieter Sipko Kuijpers, Zoon van Ane Cornelis (Buwalda) Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal.
Hij wordt in 1907 te Amsterdam genoemd als Smit.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kuijpers Pieter Sipko (Anes) hoofd 24-6-1842
Franeker
Grofsmid Wijnaldum 2-6-1866 KV
25
1907-1919
i
Weidema Lolkje (Jakkeles) vrouw 14-12-1840
Zweins
Tzummarum 2-6-1866 KV
25
21-11-1915 te Leerdam
i
Kuijpers Jakle zoon 22-6-1866
Franeker
KV
25
Kuijpers Trijntje dochter 23-2-1868
Franeker
17-4-1873
Overl.
Kuijpers Baukje dochter 17-7-1870
Franeker
KV
25
Kuijpers Ane Cornelis zoon 23-2-1873
Franeker
17-7-1873
Overl.
Sleijfer George (Johannes) geen 06-09-1841
Dokkum
Smidsknecht Sint Annaparochie 01-08-1867 11-12-1867 Sexbierum 03-11-1905, Franeker
i
Bijlsma Thomas geen 14-9-1844
Franeker
Smidsknecht EW 51 1870 16-5-1870
Achlum
Houtstra Cornelis geen 15-3-1847
Franeker
Smidsknecht Harlingen 13-1-1868 25-7-1868
Dongjum
Vis Lieuwe Jennekes geen 11-6-1850
Bolsward
Smidsknecht Pingjum 15-5-1873 29-11-1873
Dronrijp
Althuisius Jetta nicht 3-7-1854
Stavoren
Tzum 13-9-1872 4-6-1873
Wildevank
Thanks!

Uw bijdrage betreft :