Lieuwe Jan Anes Kuijpers

Persoonsgegevens

FamilienaamKuijpers
VoornaamLieuwe Jan
PatroniemAnes
Familierelatiegeen
Geboorte / doop26-11-1844, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepBakkersknecht
Herkomst15-6-1867, Midlum
Vertrek1868 TO 96
Overleden15-10-1902, Amsterdam
BijzonderhedenZoon van Ane Cornelis Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal. later ook vermeld als Koopman en Aardappelhandelaar. in 1893 woont hij in Amsterdam en verkoopt voor fl 4500.00 een huis, bakkerij en erf aan Ulbe Riens Hannema. na zijn overlijden begraven op Zorgvliedt te Amsterdam. Op 20-05-1869 te Franeker gehuwd met Froukje Jeltes Pasma, dochter van Jelte Tjiepkes Pasma en Sjoukje Hytjes Hiemstra. Na het overlijden van Froukje op 03-05-1884 te Amsterdam, op 03-11-1884 te Franeker gehuwd met Catharina Fijlstra, geboren 30-01-1864 te Sneek, dochter van Hylke Fijlstra en Rinske van der Schouw.
Bijzonderheden
Zoon van Ane Cornelis Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal. later ook vermeld als Koopman en Aardappelhandelaar. in 1893 woont hij in Amsterdam en verkoopt voor fl 4500.00 een huis, bakkerij en erf aan Ulbe Riens Hannema. na zijn overlijden begraven op Zorgvliedt te Amsterdam. Op 20-05-1869 te Franeker gehuwd met Froukje Jeltes Pasma, dochter van Jelte Tjiepkes Pasma en Sjoukje Hytjes Hiemstra. Na het overlijden van Froukje op 03-05-1884 te Amsterdam, op 03-11-1884 te Franeker gehuwd met Catharina Fijlstra, geboren 30-01-1864 te Sneek, dochter van Hylke Fijlstra en Rinske van der Schouw.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wint, van de Jouke Sijbrens hoofd 28-8-1838
Midlum
Bakker TO 96 11-5-1862 1-6-1869 TW 71
Smits Janke Douwes vrouw 19-2-1835
Franeker
EO 62 11-5-1862 1-6-1869 TW 71
Wint, van de Lucia dochter 14-2-1863
Franeker
1869 TW 71
Wint, van de Elisabeth dochter 19-4-1865
Franeker
1869 TW 71
Wint, van de Maaike dochter 28-12-1866
Franeker
1869 TW 71
Wint, van de Sijbren zoon 21-10-1868
Franeker
1869 TW 71
Meulen, van der Janke Johannes 1* gr.m. 31-1-1785
Franeker
Touwslagerse/winkeliersche EO 62 11-5-1862 2-7-1868 Overl.
i
Wal, van der Sijbrandus geen 11-8-1837
Workum
Bakkersknecht Bolsward 16-3-1863 13-5-1863 Sexbierum
Vlietstra Pieter Jentjes geen 22-9-1842
Franeker
Bakkersknecht Kimswerd 20-8-1862 7-11-1862 Dronrijp
Postma Hinke Baukes geen 18-1-1844
Leeuwarden
Dienstmeid EO 28 1868 16-5-1869 TO 50
Kuijpers Lieuwe Jan (Anes) geen 26-11-1844
Franeker
Bakkersknecht Midlum 15-6-1867 1868 TO 96 15-10-1902, Amsterdam
i
Steensma Feikje geen 17-7-1846
Almenum
Dienstmeid Harlingen 2-2-1866 8-5-1866 Harlingen
Wielsma Sijmen geen 29-11-1846
Schraard
Bakkersknecht Hommerts 11-6-1866 11-5-1867 Bolsward
Smits Johannes Douwes zwager 12-3-1848
Franeker
Bakkersknecht EO 62 11-5-1862 1869 TW 71
Stienstra Dirk Johannes geen 20-3-1849
Dronrijp
Bakkersknecht Dronrijp 21-5-1868 1-6-1869 Dronrijp
Hommema Taeke Arjens geen 14-3-1850
St.Annaparochie
Bakkersknecht St.Annaparochie 12-8-1864 16-5-1866 St. Annaparochie
Steensma Hiltje Aukes geen 18-4-1850
Franeker
Dienstmeid Deinum 6-11-1868 1869 TW 71
Thanks!

Uw bijdrage betreft :