Klaas Botes Cuperus

Persoonsgegevens

FamilienaamCuperus
VoornaamKlaas
PatroniemBotes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop14-1-1832, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk22-06-1856, Franeker
BeroepArbeider
Herkomst1859, TN 15
Vertrek1-10-1863 TN 2
Overleden3-10-1899, Franeker
BijzonderhedenZoon van Bote Klaases Cuperus en Jantje Rintjes Andringa.
Op 22-06-1856 te Franeker met Sijke Cornelis Rinia, dochter van Cornelis Cornelis Rinia en Trijntje Cornelis van der Boom.
Bijzonderheden
Zoon van Bote Klaases Cuperus en Jantje Rintjes Andringa.
Op 22-06-1856 te Franeker met Sijke Cornelis Rinia, dochter van Cornelis Cornelis Rinia en Trijntje Cornelis van der Boom.

Adres

Noord 56

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ruurda Rients Sjoerds hoofd 19-4-1795
Wommels
Schoenmaker TO 53 1874 1874 EW 39
Tolsma Dominicus Johannes hoofd 17-7-1796
Almenum
Landbouwer Boer 17-4-1851 19-5-1864 Overl.
Braunius Emke Hermanus 1* hoofd 3-12-1818
Joure
TO 2 1867 1870 TN 84
i
Cuperus Klaas (Botes) hoofd 14-1-1832
Franeker
Arbeider TN 15 1859 1-10-1863 TN 2 3-10-1899, Franeker
i
Brijker Reinder Heins hoofd 24-10-1849
Franeker
Arbeider TO 86a 13-10-1872 15-6-1875 OV 1d
Schuitema Jan hoofd 13-10-1866
Woudsend
Schippersknecht TW 17 1-8-1891 1892 WV 46
Zweep, van der Dieuwke (Baukes) vrouw 2-4-1795
Leeuwarden
TO 53 1874 1874 EW 39
Westra Akke (Sipkes) vrouw 6-8-1798
Hitzum
Boer 17-4-1851 1865 TO 133
Rinia Sijke (Cornelis) vrouw 9-6-1832
Midlum
TN 15 1859 1-10-1863 TN 2 16-2-1921, Franeker
i
Faber Geertje (Gerrits) vrouw 03-02-1845
Franeker
EO 3 13-10-1872 15-06-1875 OV
1d
10-04-1920, Franeker
i
Alkema Bijke vrouw 2-5-1871
Franeker
TW 17 1-8-1891 1892 WV 46
Tolsma Sipke zoon 8-3-1831
Workum
Boer 17-4-1851 6-5-1860 TN 2
Tolsma Jantje dochter 25-4-1836
Boer
Naaisterleerling Boer 17-4-1851 27-6-1856 Steenwijk
Tolsma Jantje dochter 25-4-1836
Boer
Naaisterleerling Steenwijk 30-8-1856 1856 TN 8
Tolsma Dirk zoon 24-3-1838
Boer
Boer 17-4-1851 13-5-1865 Leeuwarden
Tolsma Froukje dochter 8-8-1840
Boer
Steenwijk 30-8-1856 1865 TO 133
Wageveld Hiltje dochter 28-11-1846
Tzum
TO 2 1867 1867 TO 18
Wageveld Hiltje 2* dochter 28-11-1846
Tzum
Arbeidster TO 18 1869 1870 TN 84
i
Wageveld Klaas zoon 16-9-1850
Tzum
TO 2 1867 2-2-1868 Amsterdam
Wageveld Elisabeth dochter 7-2-1856
Tzum
TO 2 1867 1870 TN 84
Cuperus Bote zoon 12-10-1858
Franeker
TN 15 1859 1-10-1863 TN 2
Cuperus Cornelis zoon 15-1-1861
Franeker
1-10-1863 TN 2
Cuperus Rintje zoon 22-2-1864
Franeker
1-10-1863 TN 2
Brijker Gerrit zoon 25-12-1872
Franeker
15-6-1875 OV 1d
Brijker Hein zoon 11-6-1874
Franeker
15-6-1875 OV 1d
Schuitema Sijtske dochter 7-5-1891
Franeker
TW 17 1-8-1891 1892 WV 46
Jong, de Johannes (Jans) geen 22-6-1821
Almenum
Boereknecht Herbaijum 12-5-1852 18-1-1853 Dongjum
Bojen Jan Christiaan geen 11-2-1831
Amsterdam
Kleermakersknecht Leeuwarden 20-6-1870 1870 TN 84
Lammertsma Jan Harmens geen 15-9-1831
Bolsward
Kleermakersknecht Bolsward 18-8-1868 1869 TN 65
Dijkstra Klaas Johannes geen 15-10-1841
Bolsward
Wagenmakersknecht Sexbierum 18-5-1868 1870 TN 84
Zee, van der Hessel geen 8-2-1842
Franeker
Letterzetter Gravenhage 3-6-1868 1869 EW 96
Visser Wijbe Thomas geen 8-6-1842
Sneek
Koemelker Peins 29-5-1868 10-8-1868 TN 3
Visser Gerrit Thomas geen 18-11-1844
Sneek
Koemelker Peins 29-5-1868 10-8-1868 TN 3
Tuinhout Geert (Sijbrens) geen 07-02-1845
Rauwerd
Wagenmakersknecht Oosterend 10-06-1869 TW p114 05-02-1930, Zweins
i
Hemkes Emke kl.d. 19-1-1869
Franeker
TO 18 1869 6-9-1869 Overl.
Thanks!

Uw bijdrage betreft :